Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Big Data i Gestió de Dades

El postgrau de Big Data i Gestió de Dades s'adreça a un perfil funcional i tècnic interessat a adquirir o completar la seva formació en arquitectura de sistemes analítics que inclouen bases de dades analítiques (data warehouse), bases de dades no relacionals (NoSQL) i sistemes de dades massives (batch processing, data lakes).

Està compost per les especialitats:

Semestre 1 ESP2. Gestió de Dades
Semestre 2 ESP4. Big Data

 


Especialitats i assignatures 


ESP2. Gestió de Dades 

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per a gestionar i emmagatzemar dades relacionals i no relacionals, i també gestionar les dades com un actiu de valor per mitjà del govern de dades.

Es compon de les assignatures següents:

 • Data governance (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el govern de dades, una pràctica que uneix persones, processos i tecnologia per a canviar la manera en què les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (DOC, XLS, PPT) i amb eines especialitzades per al desenvolupament d'un programa de govern de dades (Trifacta o Talend).
 • Bases de dades analítiques (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereixi suport en la presa de decisions de l'organització. Es presenta de manera conceptual l'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) i es donen pautes per a construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle i PostgreSQL).
 • Bases de dades NoSQL (6 crèdits): les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment adequades per a certs dominis d'aplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es necessiti una distribució o disponibilitat altes, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis en què s'estableixen múltiples i complexes interrelacions de les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i els conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i la gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.


ESP4. Big Data

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per a dissenyar i implantar sistemes de dades massives o big data (batch processing, data lakes) que siguin compatibles amb les diferents necessitats analítiques d'una organització (diferides, en temps real, multipropòsit, orientades a l'aprenentatge automàtic -machine learning-).

Es compon de les assignatures següents:

 • Data lakes (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un llac de dades (data lake) que complementa la factoria d'informació organitzativa. Es presenta conceptualment l'arquitectura d'un llac de dades i es donen pautes per a construir aquesta mena de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Cloudera i ecosistema de dades massives).
 • Tecnologies de batch processing (6 crèdits): en els projectes de dades massives (big data), un dels casos d'ús principals és l'emmagatzematge, el processament i l'anàlisi de grans volums de dades en llargs períodes de temps. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per lots (batch processing) que responen a aquesta necessitat. Es dona a conèixer aquestes tecnologies de manera conceptual i pràctica mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Cloudera i ecosistema de dades massives).
 • Tecnologies de stream processing (6 crèdits): en els projectes de dades massives (big data), un dels casos d'ús principals és treballar amb dades en temps real. En aquesta assignatura es presenten les tecnologies de processament per fluxos (stream processing) que responen a aquesta necessitat. Es dona a conèixer aquestes tecnologies de manera conceptual i pràctica mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Cloudera i ecosistema de dades massives).
Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

 • Una assignatura transversal optativa d'adquisició de competències digitals (Aprofitar les TIC en postgrau), que té per objecte familiaritzar-se amb l'ús de les eines del campus i aules de la UOC, i la formació en tècniques d'informació i comunicació social per a la formació virtual.
 • Un laboratori virtual de tecnologies i eines de business intelligence, que dóna servei de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de business intelligence i big data, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
 • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport al estudiant durant tot el programa  en temes relacionats amb la programació, especialment en llenguatge R.
 • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució d'incidències administratives i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
 • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un blog sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de finalització de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.

 
Eines de programari
 
La UOC té acords de col·laboració estable amb els programes acadèmics de IBM, Microsoft, Cloudera, QlikView i Tableau. Així mateix, contínuament estem avaluant altres eines i acords amb altres fabricants.

La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en anàlisi estadístic i mineria de dades és R, pel qual disposem de manuals, tutorials i una web de continguts. La nostra eina de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (8 GB recomanades).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessió informativa. Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sessió online:
13 de setembre, 17.00 hInformació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.