Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Màrqueting i Comunicació de les Destinacions Turístiques (OMT, UOC)

Objectius
 • Assolir un nivell avançat de coneixements sobre estratègia i la gestió de les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Adquirir el domini dels mètodes i tècniques més avançades en la gestió i promoció de destinacions turístiques.
 • Facilitar el desenvolupament i la millora professional dels seus estudiants.
 • Desenvolupar habilitats especifiques de col·laboració en contextos internacionals, multiculturals i multidisciplinaris.
Competències

Les persones titulades en aquest programa obtindran els coneixements, habilitats i tècniques adequades per desenvolupar la seva carrera professional tant en l' àmbit públic (federacions, departaments turístics, delegacions provincials de turisme, centres d'iniciatives turístiques, direccions generals de turisme, oficines de turisme a l'estranger o patronats municipals i provincials de turisme), com en organitzacions privades que la seva activitat tingui relació directe amb les estratègies i politiques publiques que s'adoptin en matèria de gestió, planificació i promoció de les destinacions turístiques. Dins de totes aquestes àrees, la titulació reforça els següents rols professionals:

 • Planificació i gestió publica de destinacions: tècnic de gestió d'administracions publiques, responsable de programa de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d'iniciatives turístiques, responsable d'oficina de turisme, agent de desenvolupament local.

 • Productes i activitats turístiques: tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural, responsable de promoció i comercialització, gestor de nous productes.

 • Formació, investigació i consultoria: consultoria turística


Competències específiques

 • Capacitat per comprendre el paper del màrqueting estratègic i la comunicació turística en un context complexa i canviant per entendre i adaptar-se a les potencialitats de cada mercat turístic.
 • Capacitat per extraure coneixement útil per identificar, dissenyar i implementar estratègies de promoció i distribució de les destinacions turístiques i productes turístics d'acord amb els principis de sostenibilitat i responsabilitat.
 • Capacitat per elaborar plans i accions de comunicació de destinacions i productes turistics utilitzant recursos i eines off i online i perspectives responsables i justes


Competències transversals

Capacitat per l'anàlisi crític, sintètic, i reflexiu dels objectes d'estudi de la disciplina que permetin un replantejament de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquest objectes.

 • Capacitat per l' ús de les TIC en l' àmbit acadèmic i professional de la disciplina.
 • Capacitat per a treballar de forma productiva dins un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional, i multidisciplinari.
 • Capacitat per comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera ( anglès), oralment i per escrit i en contextos diversos, adaptant el missatge i els mitjans utilitzats a les característiques de les situacions i les audiències.
 • Capacitat per l'aprenentatge continu, auto dirigit i autònom.
 • Capacitat d'iniciativa emprenedoria i innovadora en l' àmbit professional.
 • Capacitat per adoptar i promoure actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable i compromís ètic, respecte cap a altres i reconeixement de la diversitat.
A qui es dirigeix

El el Diploma de Postgrau en Màrqueting i Comunicació de les Destinacions Turístiques OMT-UOC es dirigeix a professionals del sector turístic tant públic com privat que tinguin competències o relacions directes en la creació o implantació d'estratègies i polítiques de gestió, planificació i promoció de les destinacions turístiques. El màster els hi permetrà millorar els seus coneixements i les seves habilitats professionals per a crear estratègies i gestionar de forma sostenible i responsable les destinacions turístiques.

Pròxima matrícula:
novembre 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessions informatives Estudis1 d'octubre de 2019 a les 18h

La UOC organitza, entre juliol i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Amb la certificació de:

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.