Accès obert Vols més informació?

Gestió de la Innovació i Project Management

Diploma de Postgrau

E1. Gestió de la innovació


A1. Gestió estratègica i operativa de la innovació

 • Gestió estratègica de la innovació
 • Innovació i avantatges competitius. Classificació de la innovació
 • Innovació oberta (open innovation) com a element estratègic
 • Gestió operativa de la innovació
 • Gestió economicofinancera, fiscal i legal de la innovació
 • Gestió humana de la innovació. Cultura de la innovació
 • Finançament de la innovació
 • Models de col·laboració a la innovació
 • Innovació per mitjà del talent intern i la intraprenedoria
 • Incorporació de lainnovació disruptiva per mitjà d'aliances amb empreses emergents (start-ups)
 • Acceleració corporativa. Sistematització de la innovació


A2. Implantació d'un sistema de gestió de la innovació

 • La innovació com un procés
 • Principis sobre la gestió de la innovació
 • Normes aplicables a la gestió de la innovació
 • La norma ISO 50501 (propera publicació)
 • Implantació del sistema de gestió de la innovació
 • Integració amb altres sistemes de gestió


A3. Assegurament, protecció, explotació i transferència de la innovació

 • Patents, models d'utilitat, marques i dissenys
 • Requisits de patentabilitat. Patent europea i PCT
 • Llicències. Característiques i tipologia
 • Negocis jurídics en la transferència de tecnologia: contractes
 • Gestió de la propietat intel·lectual
 • Models de negoci i estratègies basats en drets de la propietat intel·lectual (IPR per les sigles en anglès)
 • El portafolis / de drets de la propietat intel·lectual (IPR)
 • Drets de la propietat intel·lectual (IPR) per tipologies d'empreses
 • Gestió de la R+D+I
 • Formalització de la transferència de tecnologia


E2. Direcció i gestió de projectes


A4. Direcció de projectes

 • Direcció de projectes en entorns complexos
 • Marcs de gestió: PMP, ISO 21500:2012, PRINCE2
 • De l'estratègia a la generació de valor: portafolis, programes i projectes
 • Organització de projectes. Interessats, rols i responsabilitats
 • L'oficina de direcció de projectes
 • Cicle de vida i fases del projecte
 • Components de la direcció de projecte. Grups de processos i àrees de coneixement
 • Projectes i projectes d'innovació
 • Gestió de multiprojectes
 • Finançament dels projectes


A5. Gestió, planificació, execució i seguiment de projectes

 • Iniciació del projecte i treballs previs
 • Planificació del projecte. Creació d'un pla de projecte
 • Gestió de riscos. ISO 31000-2009
 • Sistema d'informació de gestió de projectes
 • La complexitat de l'execució
 • La generació de valor. Mesura i anàlisi de la innovació
 • Comunicació interna i externa. Gestió d'expectatives
 • Seguiment i control del projecte
 • Línia base i gestió de canvis
 • Tancament del projecte
 • Gestió del coneixement


A6. Projectes àgils en entorns d'incertesa

 • Metodologies àgils: SRUM, LEAN, TPS i AGILE
 • Principis i valors de l'agilitat
 • De l'MVP al producte final
 • Rols, responsabilitats i interaccions
 • Estimació, seguiment i control
 • Flexibilitat i fluïdesa


A7. Projecte final de postgrau

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessions informatives Estudis

28 de febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades
Informació i inscripcions


El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació