Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Gestió Estratègica del Talent

Objectius

L'objectiu general del postgrau és desenvolupar les competències per a exercir el lideratge i la direcció de recursos humans en les organitzacions i en el context laboral actual. En concret:

 • Estudiar les fonts internes i externes de la competitivitat empresarial i avaluar-ne la importància per a l'estratègia empresarial i la presa de decisions.
 • Establir estratègies, polítiques i objectius des de la direcció de recursos humans en sintonia amb l'estratègia de l'empresa, orientats a l'eficàcia i la millora de la gestió interna.
 • Fer el seguiment i l'avaluació de la coherència de les actuacions de recursos humans en les organitzacions.
 • Entendre, facilitar i liderar els processos de canvi i desenvolupament organitzacionals identificant les variables presents en el procés i posant l'accent en el clima i la cultura organitzativa.
 • Identificar, analitzar i valorar els aspectes principals del desenvolupament i l'eficàcia personal.
 • Adquirir habilitats per a la direcció efectiva d'equips de treball.
 • Identificar el potencial, implantar el procés de gestió del talent i identificar els indicadors adequats.
 • Conèixer, comparar i aplicar models i instruments per a avaluar les intervencions de recursos humans en les organitzacions.
Perfils

S'adreça als professionals que volen integrar la direcció i la gestió de recursos humans a l'orientació estratègica de les empreses o les organitzacions; i orientar la gestió de recursos humans cap a la presa de decisions que permeti aconseguir resultats eficients amb una actitud responsable que promogui l'atracció, la gestió i la retenció de talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en conjunt.

Competències

Competències transversals

 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Crear i/o aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC i especialment internet de forma avançada.
 • Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió, fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

 • Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans.
 • Establir l'estratègia de recursos humans en consonància amb l'orientació estratègica general de l'empresa.
 • Diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.
 • Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, la gestió i la retenció de talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en conjunt.
 • Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a assolir els objectius propis, grupals i organitzatius, i per a establir i mantenir relacions positives.
A qui es dirigeix

Aquest programa es dirigeix a totes les persones que orienten o volen orientar la seva activitat professional cap a la direcció i la gestió del talent en les organitzacions. A grans trets, es desenvoluparan les competències que permetran concretar actuacions i incidir en l'aplicació dels aspectes clau de la direcció i la gestió de recursos humans des d'un punt de vista estratègic.

Així mateix, també s'adreça a qualsevol càrrec de gestió, independentment de la seva responsabilitat funcional, que vulgui conèixer, comprendre i aplicar les tècniques i els instruments vinculats amb la direcció de persones i d'equips; a professionals implicats en processos de canvi en les organitzacions; i a persones amb inquietud per l'estudi dels nous paradigmes i les noves eines que permetin aprofundir en el coneixement científic i la pràctica professional de la direcció i la gestió de persones.

Sortides professionals
 • Directors o tècnics superiors de recursos humans que formin part de l'equip directiu de les empreses i organitzacions.
 • Professionals liberals en l'àmbit de la consultoria i l'assessorament de les empreses.
 • Col·lectius de persones que necessiten un lideratge professional en la gestió del talent.
 • Professionals implicats en processos de canvi.

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessions informatives Estudis1 d'octubre de 2019 Hora: 18.00 Lloc: Seu central, Avinguda Tibidabo 39-45, Barcelona

La UOC organitza sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.