Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Direcció i Gestió de la Qualitat

E1. Planificació estratègica. Lean management i innovació en processos


A1. Planificació estratègica i gestió de la comunicació interna

 • Model de negoci. La plasmació de l'estratègia
 • Disseny, desplegament i implantació de l'estratègia
 • Industria 4.0. La transformació de models de negoci
 • Disseny del quadre de comandament integral i altres models innovadors de seguiment de l'estratègia
 • Business Model Canvas
 • Blue Ocean Stragegy
 • La comunicació interna a les empreses
 • Pla de comunicació interna de la innovació i la qualitat. Relat de marca (storytelling)


A2. Implantació de lean management com a model de negoci

 • Lean management com a model de negoci
 • Eines lean
 • Implantació de lean management
 • Lean Six Sigma Yellow Belt


A3. Gestió avançada. Millora, processos i orientació al client

 • De la gestió de processos a la gestió per processos
 • Innovació i millora contínua. Millora de processos
 • Gestió d'equips de millora
 • La gestió de la millora com a projecte d'empresa
 • Orientació al client. Segmentació, necessitats, expectatives, satisfacció i fidelització
 • Qualitat i gestió econòmica. Reducció de costos d'intel·ligència i no-qualitat


E2. Direcció i gestió de la qualitat


A4. Auditor de la qualitat. Implantació d'un sistema de gestió de qualitat (SGQ)

 • Normes i models de gestió
 • La norma ISO 9001:2015. Interpretació.
 • Implantació d'un sistema de gestió de qualitat
 • La norma ISO 19011:2012. Principis d'auditoria
 • Auditories d'un sistema de gestió de qualitat
 • La norma ISO 9004:2009. Gestió avançada i avaluació. UNE 66174:2010
 • Manteniment i millora del sistema de gestió de qualitat


A5. Tècnic de la qualitat. Gestor de sistemes integrats

 • La gestió i millora de la qualitat. Cicle PDCA
 • Eines bàsiques de diagnòstic
 • Anàlisi d'opcions i aplicació de solucions
 • Eines creatives per a equips de treball
 • Tècniques i metodologies de millora contínua i qualitat total
 • Eines avançades de gestió de la qualitat
 • Gestió de qualitat i gestió integrada
 • Sistema de gestió de la qualitat total
 • Sistema de gestió mediambiental. ISO 14001:2015
 • Sistema de gestió de seguretat i salut laboral. ISO 45001:2018, OSHAS 18001
 • Sistema de gestió de la responsabilitat social. SA 8000. SG21
 • Sistema de gestió de la seguretat de la informació. ISO 27001:2017.
 • Altres sistemes de gestió. Normes i models sectorials
 • Integració dels sistemes de gestió. UNE 66177:2014


A6. Excel·lència en la gestió i nous reptes

 • Introducció al model EFQM d'excel·lència
 • Els criteris del model EFQM
 • El procés d'avaluació
 • El pla d'accions de millora
 • Ús del model EFQM
 • El model EFQM i altres models de gestió
 • Estudi del cas pràctic: avaluació individual i procés de consens
 • Nous reptes en gestió


A7. Projecte de postgrau

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessions Informatives Estudis

1 d'Octubre de 2019 a les 18h

La UOC organitza, entre juliol i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades
Informació i inscripcionsPagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.