Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Direcció Comptable

Consolidació d'estats financers (3 ECTS)

 • Combinacions de negocis i consolidació
 • Procés i mètodes de consolidació
 • Comptes anuals consolidats

Normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) (3 ECTS)

 • L'harmonització comptable a la UE
 • Adopció per primera vegada de les NIC/NIIF
 • Els estats financers en les NIC/NIIF
 • Normativa relativa a elements de l'actiu
 • Normativa relativa a elements del patrimoni net i passiu
 • Normativa relativa a elements d'ingressos i despeses

Comptabilitat financera: el Pla general de comptabilitat (4 ECTS)

 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Normes de registre i valoració

Comptabilitat de costos (4 ECTS)

 • Introducció
 • Models europeus i anglosaxons
 • Models bàsics de costos: full cost i direct cost
 • El model ABC
 • El resultat analític

Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions (3 ECTS)

 • Decisions a curt termini
 • Decisions estratègiques
 • Sistemes d'indicadors per a la presa de decisions

Anàlisi d'estats financers (4 ECTS)

 • Anàlisi del balanç
 • Anàlisi dels comptes de pèrdues i guanys
 • Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net
 • Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu
 • Anàlisi de la rendibilitat empresarial

Auditoria (3 ECTS)

 • Aspectes generals de l'auditoria de comptes
 • Marc legal de l'auditoria
 • L'exercici de l'auditoria
 • Execució del treball d'auditoria
 • L'informe d'auditoria

Predicció i simulació als negocis (3 ECTS)

 • Predicció (forecasting) orientada als Plans de Negoci.
 • Predicció (forecasting) orientada a les vendes.
 • Tècniques de simulació aplicada a la empresa.


Projecte final de Postgrau (3 ECTS)

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.