Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de World Studies (UOC, UNITAR)

Cursos UNITAR 

 

Introducció al Sistema de Nacions Unides

 

Cursos UOC 

 

Llei internacional i Institucions

Relacions Internacionals: Teories i sistemes

Política Econòmica Internacional

La Unió Europea a la política mundial

Llatinoamèrica a la política mundial

Asia Oriental a la política mundial

Africa a la política mundial

Orient Mitjà a la política mundial

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Vols
més
informació?

Juntament amb:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE