Accès obert Vols més informació?

Sistema Tributari

Diploma de Postgrau

El postgrau de Sistema Tributari té una durada d'un curs acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 36 crèdits ECTS.

Les assignatures que formen el programa són les següents:

 

Semestre 1

 

Procediments de gestió i inspecció tributàries (5 crèdits ECTS)

 • Principis generals de l'aplicació dels tributs
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments
 • Procediments de gestió tributària
 • Procediment d'inspecció tributària

Procediments de recaptació, revisió i sancionador (4 crèdits ECTS)

 • Procediment de recaptació tributària
 • Procediments de revisió tributària
 • Procediment sancionador tributari

Impost sobre el valor afegit i impostos especials (6 crèdits ECTS)

 • Aspectes generals de l'IVA i fet imposable en operacions interiors
 • Fet imposable de l'IVA en operacions exteriors i exempcions
 • Obligats tributaris, repercussió, base imposable i tipus de gravament de l'IVA  
 • Deduccions de la quota de l'IVA i devolucions
 • Règims especials de l'IVA i gestió  
 • Impostos especials  

 

Semestre 2

 

Impost sobre societats i comptabilitat (5 crèdits ECTS)

 • Introducció a la comptabilitat
 • Impost sobre societats. Règim general
 • Impost sobre societats. Règims especials

Imposició patrimonial (4 crèdits ECTS)

 • Disposicions comunes de l'ITPAJD
 • Modalitats de l'ITPAJD
 • Fet imposable i obligats tributaris de l'ISD
 • Quantificació i gestió de l'ISD
 • Impost sobre el patrimoni

Impost sobre la renda de les persones físiques (6 crèdits ECTS)

 • Fet imposable i contribuents
 • Determinació de la renda gravada
 • Classes de renda i base liquidable
 • Quota tributària i deduccions
 • Règims especials i gestió

 

Projecte final de postgrau de Sistema Tributari (6 crèdits ECTS) 

 

Pròxima matrícula:
juny 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació