Accès obert Vols més informació?

Sistema Tributari

Diploma de Postgrau

Objectius

 • Conèixer els trets essencials de cada un dels principals impostos que conformen el sistema tributari, així com les relacions que és possible establir entre ells.

 • Adquirir una formació sòlida en el coneixement del sistema tributari, que asseguri en el futur una relació fluida amb un sistema tributari complex que es troba en un procés de canvi permanent.

 • Ser capaç de localitzar les principals fonts normatives de l'ordenament tributari.

 • Conèixer com es liquiden els principals gravàmens del nostre sistema tributari.

 • Identificar les principals vies de relació entre el contribuent i l'Administració tributària.

 • Comprendre els mecanismes de solució de les controvèrsies entre l'Administració tributària i els contribuents.

 • Saber fer servir les principals eines informàtiques relacionades amb l'àmbit tributari (models, formularis, programes d'ajut en la confecció de declaracions, presentació de declaracions telemàtiques...).

Competències

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi dels conceptes bàsics de fiscalitat.

 • Capacitat d'aprenentatge de les nocions fonamentals de l'àmbit fiscal.

 • Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica.

 • Resolució de problemes tributaris relatius a l'àmbit fiscal.

 • Treball autònom.

 • Comunicació escrita.

 • Comparació i anàlisi de dades de naturalesa tributària.

 • Habilitats bàsiques d'utilització d'Internet.

 • Cerca documental i de fonts de referència tributària.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Competències

El Postgrau de Sistema Tributari s'adreça als qui:

 • Desitgin ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per donar desposta a les dificultats derivades de l'exercici de la seva professió.

 • Desenvolupen o van a desenvolupar la seva activitat professional en l'assessorament fiscal i/o comptable (a empreses, particulars, tercer sector...).

 • Treballen en el sector financer, en el de les assegurances, en l'immobiliari, en la consultoria o en l'auditoria.

 • Desenvolupen funcions en la direcció d'empreses.

 • Són professionals de l'àmbit jurídic (advocats, notaris, registradors, jutges...).

 • Desitgen accedir a les Administracions Públiques, en especial, a les tributàries o a la de Justícia, o bé desitgen promocionar-se dins de les mateixes.

A qui es dirigeix

El Postgrau es dirigeix especialment a titulats en Dret, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Relacions Laborals o qualsevol altre titulació equiparable, que desitgin ampliar o actualitzar els seus coneixements en matèria tributaria, o que desenvolupin la seva activitat professional, entre altres, en l'àmbit jurídic, en el sector financer, en les assegurances o en la direcció d'empreses.

Pròxima matrícula:
juny 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació