Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Les dades de caràcter personal constitueixen la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, a la vegada que són un dels actius principals d'empreses i Administració pública. Les normes que regulen aquest àmbit formen un entramat cada vegada més complex. El postgrau de Protecció de Dades té com a objectiu que els estudiants coneguin i aprofundeixin en aquest marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

El postgrau en protecció de dades està integrat per dos cursos d'especialització i un treball final de postgrau, la primera especialització dedicada a la protecció de dades i el comerç electrònic i la segona especialització, a la protecció de dades en els nous contextos de tractament de la informació.

Inici: 21 octubre 2020

Títol: Protecció de Dades

Idioma: Castellà

El curs Protecció de Dades i Comerç Electrònic té diferents objectius. En primer lloc, que l'estudiant conegui el conjunt de normes que regulen el tractament de la informació personal i les sàpiga aplicar als supòsits concrets. A continuació, el curs se centra a analitzar quins són els subjectes principals que participen en el tractament de la informació personal: responsable del tractament, encarregat de tractament, delegat de protecció de dades i els subjectes afectats o interessats. També s'examinen els supòsits en què el tractament té lloc mitjançant diverses modalitats, especialment quan la informació es troba en el núvol. Seguidament, cal conèixer i examinar quines són les obligacions i els drets d'aquests subjectes i els procediments per a fer-los efectius, així com les possibles responsabilitats i sancions. A partir d'aquí, l'objectiu és analitzar el tractament de dades en el context del comerç electrònic, tot veient la interacció entre la LSSI, el RGPD, la LOPDGDD i la regulació de les comunicacions electròniques. També s'examinen els serveis d'informació creditícia i la protecció de dades en el sector bancari.

La segona part del Postgrau la constitueix l'especialització Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació i se centra, en primer lloc, a analitzar els aspectes relatius a la gestió del risc en el tractament de les dades personals i, especialment, la confidencialitat i la seguretat del tractament. Aquest aspecte s'aborda tant des d'una perspectiva jurídica com tecnològica, examinant amb detall els deures de seguretat i d'auditoria de la informació, tot plegat en base al Principi de responsabilitat proactiva introduït pel RGPD.

S'analitza específicament la comunicació de dades i la transferència internacional de dades. Així mateix, s'aprofundeix en el tractament de dades per part de l'Administració pública i s'estudia la protecció de la informació personal en sectors específics: tractament amb finalitat policial i judicial (Directiva 2016/680); la Directiva 2016/681; ( PNR); dades de salut, àmbit laboral i privacitat, i comunicacions electròniques. Finalment, s'analitza i es reflexiona sobre els reptes principals que plantegen els nous contextos i les tecnologies de tractament de la informació per a la protecció de dades: dades massives, internet de les coses, xarxes socials, aplicacions mòbils, publicitat comportamental, perfilatge, intel·ligència artificial, algoritmes i robòtica.

L'objectiu és que qui hagi seguit el curs adequadament sàpiga aplicar la normativa de protecció de dades, especialment el Reglament 2016/679 (RGPD) la Llei orgànica 3/2018 (LOPDGDD), en la seva activitat professional com a delegat de protecció de dades, auditor de protecció de dades, advocat o consultor. S'ofereix una formació tant teòrica com pràctica específica en un àmbit que exigeix una actualització i una formació contínues.

Aquest Postgrau ha sigut reconegut de forma definitiva per la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, com a programa formatiu que cumpleix els requisits establerts a l'Esquema de Certificació de l'AEPD.

 

                         

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Programa reconegut per

logo-isms


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació