Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

El postgrau online de Protecció de Dades de la UOC està integrat per dos cursos d'especialització i un treball final de postgrau. La primera especialització està dedicada a la protecció de dades i el comerç electrònic. La segona especialització, a la protecció de dades en els nous contextos de tractament de la informació.

Crèdits: 36 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Protecció de Dades

Idioma: Castellà

Per què estudiar el postgrau de Protecció de Dades de la UOC?

La informació de caràcter personal constitueix la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, alhora que és un dels principals actius de les empreses i de l'Administració pública.

El postgrau en línia de Protecció de Dades analitza les principals qüestions que susciten el tractament de dades personals, tant en el sector privat com en el públic.

Cursant aquest postgrau aprendràs a:

 • Analitzar els reptes que les tecnologies de la informació i la comunicació plantegen per a la protecció de dades i a estudiar críticament les solucions possibles.
 • Establir la normativa aplicable al tractament de la informació personal.
 • Interpretar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • Redactar documents exigibles en l'àmbit del tractament de dades personals.
 • Conèixer els procediments en matèria de protecció de dades.
 • Llegir, conèixer i comentar de manera crítica les principals decisions dels tribunals pel que fa a la protecció de dades i la principal doctrina sobre la matèria.
 

La societat necessita professionals que protegeixin les dades personals

Estudiar protecció de dades et proporciona una formació avançada sobre el conjunt de normes que regulen el tractament de les dades personals. 

A més, aquest postgrau en línia t'ofereix una formació completa, atès que està integrat per dues especialitzacions:

 • La primera se centra en el processament de dades en el comerç electrònic.
 • La segona inclou els tractaments regulats per la normativa específica i els nous reptes que susciten realitats com les dades massives, internet de les coses, profiling, xarxes socials, aplicacions mòbils, publicitat comportamental, realització de perfils, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, entre altres.

Aquesta formació et permet estudiar en línia, de forma sistemàtica i completa, l'aplicació de les principals lleis de protecció de dades a una realitat en constant evolució.

Aquest Postgrau ha sigut reconegut de forma definitiva per la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, com a programa formatiu que compleix els requisits establerts a l'Esquema de Certificació de l'AEPD.

                         

En compliment dels requisits de certificació, fem constar la següent informació:

Entitat de Formació: Universitat Oberta de Catalunya

Nom de l'Entitat Certificadora que ha reconegut el programa: Associació per al Foment de la Seguretat de la Informació, ISMS FÒRUM

Nom del programa reconegut: Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Data de reconeixement del Programa: 25 de juliol de 2019

Durada del programa: 2 semestres, total de 900 hores (36 Crèdits ECTS)

Criteris de superació del programa:

Realització de proves d'avaluació continuada, test, casos pràctics, redacció de documents varis i clàusules de diferents tipus, exercicis d'anàlisis, comentaris de jurisprudència i de documents de diferents Autoritats, cerca de normativa i resolucions dels tribunals, intervencions en el fòrum, participació en debats i realització d'un treball final de postgrau.

Per superar el Postgrau en Protecció de Dades cal aprovar cada assignatura que l'integra. Cada assignatura consta de 4 proves i totes tenen el mateix valor (25% de l'assignatura). Per a l'obtenció de la nota final de l'assignatura es fa la mitjana de les notes obtingudes a cadascuna de les proves.
Se suspèn l'assignatura en cas de còpia, plagi o ús indegut del sistema d'avaluació i en cas d'exercicis deficients.
Respecte l'assignatura Treball final de Postgrau, el còmput és el següent: 75% realització i contingut de l'esmentat treball + 25% defensa oral.

Matèria impartida i distribució d'hores per cadascun dels tres dominis del temari

 • Disseny i arquitectura de sistemes d'informació (4 crèdits ECTS)
 • Introducció al marc legal de la protecció de dades (4 crèdits ECTS)
 • Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (I) (4 crèdits ECTS)
 • Protecció de dades i comerç electrònic (4 crèdits ECTS)
 • Seguretat i auditoria de la informació (4 crèdits ECTS)
 • Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (2) (4 crèdits ECTS)
 • Protecció de dades en l'Administració pública i en sectors particulars (4 crèdits ECTS)
 • Entorns digitals i nous reptes per a la protecció de dades (4 crèdits ECTS)
 • Treball final de postgrau en Protecció de dades (4 crèdits ECTS)

Distribució d'hores per cadascun dels tres dominis del temari:

 

Total d'hores impartides corresponents a tots els dominis: 800 hores (32 crèdits ECTS).

A aquestes 800 hores han de sumar-se 100 hores (4 crèdits ECTS) relatives al Treball de final de Postgrau

Càrrega total del Postgrau: 900 hores (36 crèdits ECTS).

FORMAT DEL PROGRAMA: El model del Programa és 100% virtual

RELACIÓ DELS PROFESSORS QUE IMPARTEIXEN CADASCUN DELS DOMINIS:

Relació Professorat - Temari

 

PROFESSORS

Domini 1

Domini 2

Domini 3

Pelayo Benito García

X

 

 

Eduard Blasi Casagran

X

 

X

Sergio Carrasco Mayans

X

 

 

Miquel Colobran Huguet

 

X

X

Lucía Nicole Cristea Uivaru

 

 

X

Joana Marí Cardona

X

 

 

María Dolores Mas Badia

X

 

 

Ramón Martín Miralles López

 

X

X

Margarita Orozco Gonzalez

 

 

X

Alfonso Ortega Gimenez

X

 

 

Antonia Paniza Fullana

X

 

 

M. Montserrat Ponce León

 

X

X

Helena Rifà Pous

 

X

X

Robert Rubió Ochoa

 

 

X

Carles San Jose i Amat

X

 

 

Montse Serra Vizern

 

X

X

Mònica Vilasau Solana

X

 

X

 

Enllaços als documents signats:

Codi ètic signat

Declaració responsable del seu compliment

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Aquest postgrau permet obtenir un Màster Obert.
Coneix els Màsters Oberts descarregant-te aquest fullet. 

 

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Programa reconegut per

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.