Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Objectius
 • Identificar quins són els reptes principals que planteja el tractament de la informació personal.
 • Conèixer el marc normatiu general que regula el tractament de la informació personal, de forma específica el RGPD i la LOPDGDD.
 • Aprofundir en el marc jurídic d'actuació del responsable i l'encarregat del tractament.
 • Conèixer i aprendre quines són les funcions i responsabilitats del delegat de protecció de dades.
 • Identificar i conèixer l'estatut del subjecte afectat pel tractament.
 • Identificar els subjectes que poden participar en el comerç electrònic i la normativa que el regula.
 • Conèixer quins són els principis de la LSSI i entendre'n el contingut.
 • Aprofundir en el tractament de dades en el marc del comerç electrònic i la interacció entre la LSSI i la normativa de protecció de dades.
 • Identificar els principis d'actuació en relació amb la seguretat i la confidencialitat de la informació.
 • Entendre els conceptes de gestió de la seguretat, criptografia, plans de seguretat, auditoria de sistemes d'informació i anàlisi forense.
 • Conèixer les característiques generals d'una auditoria de sistemes.
 • Aprendre quines són les normatives, els estàndards i les referències legals involucrades en la seguretat de la informació.
 • Dominar el nou marc regulador de la gestió del risc en el tractament de dades personals.
 • Entendre quan té lloc una transferència internacional de dades i saber quins són els requisits perquè es pugui efectuar.
 • Aprendre quin és el marc de regulació de l'Administració electrònica i la protecció de dades i les seves particularitats.
 • Conèixer quina és la regulació de la privacitat i les comunicacions electròniques (Directiva 2002/58) i les línies de la seva reforma.
 • Aprendre quin és el marc del tractament de dades amb finalitat policial i judicial (Directiva 2016/680).
 • Saber quan es poden utilitzar les dades del registre de noms de passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delinqüència greu (Directiva 2016/681).
 • Conèixer la regulació del tractament de dades personals en el marc d'una relació laboral.
 • Saber quins són els principis bàsics i el règim de tractament de les dades de salut.
 • Conèixer quins són els reptes que plantegen les dades massives i els textos que estableixen principis reguladors.
 • Entendre quina és la dinàmica de funcionament de la internet de les coses.
 • Aprofundir en el funcionament de les xarxes socials i els reptes que plantegen per a la protecció de dades.
 • Analitzar les conseqüències de la irrupció de les aplicacions mòbils.
 • Estudiar el funcionament de la publicitat comportamental i el perfilatge i analitzar els textos legals que els regulen.
 • Examinar i endinsar-se en els reptes que planteja la intel·ligència artificial, la robòtica i els algoritmes respecte el tractament de la informació personal.
Perfils
 • Graduats i llicenciats en Dret.
 • Advocats, funcionaris i treballadors públics.
Competències
 • Identificar la normativa que resulta aplicable al tractament de la informació personal.
 • Interpretar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • Analitzar els reptes que les noves tecnologies plantegen per a la protecció de dades i estudiar críticament les possibles solucions.
 • Redactar documents exigibles en l'àmbit del tractament de dades personals.
 • Conèixer els procediments en matèria de protecció de dades.
 • Llegir i comentar críticament les decisions principals dels tribunals en matèria de protecció de dades.
 • Llegir i comentar críticament les decisions principals dels grups d'opinió i les autoritats de control en matèria de protecció de dades.
 • Llegir i comentar críticament les propostes legislatives sobre la matèria estudiada.
 • Llegir i comentar críticament articles doctrinals de referència sobre la matèria estudiada.
 • Entendre el funcionament de les auditories de seguretat.
 • Aplicar els coneixements especialitzats als supòsits pràctics que es plantegin.
 • Redactar petits informes i dictàmens sobre les qüestions que es plantegin.
A qui es dirigeix

Graduats i llicenciats en Dret.

Advocats, funcionaris i treballadors públics.

Graduats en:

 • Administració i Direcció d'Empreses.
 • Ciències Socials.
 • Criminologia.
 • Gestió i Administració Pública.
 • Enginyeria Informàtica.
 • Humanitats.
 • Informació i Documentació.
 • Màrqueting i Investigació de Mercats.
 • Relacions Laborals i Ocupació.
 • Tecnologies de la Telecomunicació.
Sortides professionals
 • Delegat de protecció de dades en una empresa, organització o Administració pública.
 • Consultor en protecció de dades.
 • Auditor en protecció de dades.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessió informativa17 de setembre de 2019 a les 18.00h

Els Estudis de Dret organitzen el dia 17 de setembre a les 18:00 hores, la sessió informativa del Postgrau de Protecció de Dades, a la Seu UOC Tibidabo.

Informació i inscripcions

Programa reconegut per

logo-isms


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació