Accès obert Vols més informació?

Gestió i Solució de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals

Diploma de Postgrau

El Postgrau en Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals, ofereix als qui vulguin dedicar-se i/o especialitzar-se en les àrees de solució de conflictes, alternatives a la judicial, els coneixements necessaris i les competèncias bàsiques per a aconseguir aquest objectiu.

El Postgrau en Gestió i Solució de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya com a formació que habilita per accedir al registre de persones mediadores en els àmbits del dret privat. (Ref: 22/B1)

Crèdits: 30 ECTS

Data: 16 octubre 2019

Títol: Gestió i Solució de Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals

Idioma: castellà

El Postgrau en Conflictes Socials, Polítics, Comunitaris i Organitzacionals aborda els diferents mètodes de gestió i solució de conflictes que existeixen, i la seva implementació en els àmbits social, polític i organitzacional. A més, aborda tècniques de prevenció i de seguretat en els conflictes i de justicia restaurativa

Per a exercir com a mediador es requereix haver superat el Postgrau en Gestió i Solució de Conflictes Socials, Polítics i Organitzacionals i:

  • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial, estar col·legiat/da al col·legi professional corresponent o pertànyer a una associació de l'àmbit de la mediació, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador/a per a la Administració. (Art. 3.1 Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'Àmbit de l'dret privat. DOGC núm. 5432, de 30.7.2009).
  • D'acord amb l'article 11.2 de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, el mediador ha d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior, i la realització d'un o diversos cursos específics impartits per institucions degudament acreditades tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol part del territori nacional ".


La condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s'adquireix per la inscripció en el registre corresponent del mateix Centre.

La UOC permet convalidar les assignatures del Màster de Conflictologia que està en extinció. Teniu més informació al respecte en aquesta Taula de convalidacions

La UOC et permet també convalidar les assignatures de l'Especialització en Mediació civil, mercantil i concursal. Tens la informació en aquesta Taula de convalidacions.

 

Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


20% dte. per matrícula anticipadaPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació