Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Gestió i Solució de Conflictes Familiars i Educatius

El Postgrau en Gestió i Solució de Conflictes Familiars i Educatius està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya com a formació que habilita per accedir al registre de persones mediadores en els àmbits del dret privat. (Ref: 22/B2).

 

 

 

El Postgrau en Conflictes Familiars i Educatius ofereix, als qui volen dedicar-se i/o especialitzar-se en aquestes àrees de solució de conflictes, alternatives a la judicial, els coneixements i les competències necessàries per aconseguir aquest objectiu.

Inici: 21 octubre 2020

Títol: Gestió i Solució de Conflictes Familiars i Educatius

Idioma: Castellà

El Postgrau en Gestió i Solució de Conflictes Familiars i Educatius parteix de l'anàlisi del conflicte i la necessària cultura de pau que ha de presidir qualsevol negociació, mediació o arbitratge, per a abordar després els diferents mètodes de gestió i solució de conflictes que existeixen, i la seva implementació en els àmbits familiar, educatiu i comunitari.

Per a exercir com a mediador es requereix haver superat el Postgrau en Gestió i Solució de Conflictes Familiars, Educatius i Comunitaris i:

  • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial, estar col·legiat/da al col·legi professional corresponent o pertànyer a una associació de l'àmbit de la mediació, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador/a per a la Administració. (Art. 3.1 Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'Àmbit de l'dret privat. DOGC núm. 5432, de 30.7.2009).
  • D'acord amb l'article 11.2 de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, el mediador ha d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior, i la realització d'un o diversos cursos específics impartits per institucions degudament acreditades tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol part del territori nacional ".

La condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s'adquireix per la inscripció en el registre corresponent del mateix Centre.
 

La UOC permet convalidar les assignatures del Màster de Conflictologia que està en extinció. Teniu més informació al respecte en aquesta Taula de convalidacions

La UOC et permet també convalidar les assignatures de l'Especialització en Mediació civil, mercantil i concursal. Tens la informació en aquesta Taula de convalidacions.

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 21 d'octubre

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació