Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS)

Semestre 1: Anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS).

Anàlisi del context organitzatiu (6 ECTS)

 • Gestió de documents electrònics en el context de gestió de la informació.
 • Gestió de documents (GD) en el context de sistemes de gestió ISO.
 • Entorn legal i normatiu en organitzacions públiques i privades.
 • Normes tècniques i estàndards relacionats amb la GD.
 • Entorn de producció de documents electrònics.
 • Entorn de manteniment i conservació de documents electrònics.
 • Identificació riscos en la producció, gestió i manteniment de documents electrònics.
 • Determinació de l'abast dels projectes d'implantació d'un SGD.

Processos i eines de gestió documental (3 ECTS)

 • Processos de creació i control de documents (creació, captura i registre de documents, classificació, accés, emmagatzematge, valoració i disposició, preservació, i metadades).
 • Anàlisi de continguts (resum i llenguatges documentals).

Anàlisi i disseny d'un model documental (4 ECTS)

 • Pautes per a l'anàlisi i disseny de SGD (funció, processos de treball, requisits d'autenticitat i integritat, regles d'accés, regles de conservació i disposició, i desenvolupament d'un esquema de metadades)
 • Estructura organitzativa, responsabilitat i documentació de suport (responsabilitats, equip de desenvolupament, formació, gestió del canvi, documentació del sistema, i indicadors d'acompliment).

Titulació: Certificat d'especialització en anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS)


Semestre 2: Eines tecnològiques de gestió documental (13 ECTS).

Fonaments tecnològics, formats i estàndards (4 ECTS)

 • Fonaments tecnològics (arquitectura de sistemes i llenguatges de programació, aplicacions de bases de dades orientades a objectes, motors de cerca, ECM i mòduls)
 • Formats i estàndards documentals en entorn electrònic (MoReq2010, DoD 5015, OOXML, PDF, METS, OAIS, digitalització, etc.)

Selecció de les eines i implementació (9 ECTS)

 • Criteris de selecció (identificació de requisits, avaluació d'ofertes, contractes, i assistència)
 • Implementació: parametrització i personalització d'eines (objectes documentals, rols i permisos, workflows, signatures electròniques, aplicació de polítiques de disposició, visualització i integració amb altres aplicacions).
 • Pràctiques en una eina tecnològica (EDRMS).
 • Gestió de projectes tecnològics (metodologia com CCMI, mètrica 3, planificació i fases del projecte, i fases d'implementació).

Titulació: Certificat d'especialització en eines tecnològiques de gestió documental


Projecte final de postgrau (4 ECTS)


A més dels materials propis de cada assignatura, l'estudiant tindrà a l'aula les normes ISO més representatives a la pràctica de la gestió documental, i disposarà d'un EDRMS a l'aula per aplicar els coneixements teòrics obtinguts al llarg del curs.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Formem part de:

Amb la col·laboració de:


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.