Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Nutrició Aplicada a l'Activitat Física i l'Esport

Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és dotar els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport de les competències necessàries per a integrar i aplicar els coneixements sobre alimentació aplicats a l'activitat física, l'esport i la salut. Per a aconseguir-ho cal superar aquests dos subobjectius:

 • Integrar coneixements específics sobre alimentació en l'activitat física i en l'esport en diferents situacions i fases d'entrenament, inclosos grans reptes esportius, noves tendències en entrenament i de productes alimentaris específics.
 • Interioritzar la idea de la importància de les intervencions en alimentació basades en l'evidència que optimitzin els processos de prevenció, promoció i educació de la salut, i també l'optimització del rendiment en l'esport.
Perfils

El postgrau de Nutrició Aplicada a l'Activitat Física i l'Esport ofereix una formació especialitzada per a les persones que vulguin dedicar-se a l'assessorament alimentari d'atletes en els entorns següents:

 • Centres de salut i medicina de l'esport.
 • Federacions, centres i entitats esportives.

Les empreses del camp de la complementació i la suplementació esportives, com a sector econòmic que ha experimentat un elevat creixement, també necessiten professionals formats específicament en alimentació i esport per a treballar en el desenvolupament de productes orientats a la millora del rendiment sense comprometre l'estat de salut i basats en l'evidència científica.

En l'entorn de la promoció de la salut, també és fonamental la presència de professionals capacitats per a proporcionar consell alimentari vinculat a la prescripció d'activitat física i estils de vida saludables en diferents estats fisiològics, que sàpiguen transmetre i comunicar coneixement científic i criteri per a orientar la societat atesa la desinformació en nutrició esportiva i les males praxis o conductes de risc vinculades al context social o als interessos comercials.

Competències

 

Competències generals

 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions en escenaris complexos.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per a aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits individualment.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Comunicar de manera efectiva pels diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.
 

Competències específiques

 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies amb més incidència.
 • Valorar aspectes nutricionals, antropomètrics i de salut de l'esportista aplicant els millors mètodes i estratègies d'intervenció basats en l'evidència científica.
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per a orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, i també el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'ús de les ajudes ergogèniques en nutrició, farmacologia i psicologia per a l'optimització del rendiment sense comprometre l'estat de salut.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut per mitjà de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, individualment o col·lectivament, contribuint a l'educació de la salut de la població i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord amb les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i la qualitat, a més de la tecnologia necessària i el marc legal.
A qui es dirigeix

Per a cursar el postgrau de Nutrició Aplicada a l'Activitat Física i l'Esport, es recomana haver obtingut una titulació del camp de les ciències de la salut, especialment:

 • Grau o diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
 • Grau o diplomatura en Infermeria
 • Grau o llicenciatura en Medicina
 • Grau o llicenciatura en Farmàcia
 • Grau o diplomatura en Fisioteràpia
 • Grau o llicenciatura en Educació Física (EF) o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)
Sortides professionals

Les competències i coneixements adquirits en aquest postgrau t'oferiran la possibilitat de progressar professionalment en l'àmbit següent:

 • Assessorament en alimentació en l'esport.

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.