Accès obert Vols més informació?

Neuropsicologia de les Malalties Neurodegeneratives

Diploma de Postgrau

Objectius

El principal objectiu del postgrau de Neuropsicologia de les malalties neurodegeneratives és formar professionals capacitats per a poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica i investigadora pròpia dels diferents àmbits d'actuació relacionats amb els aspectes neuropsicològics de les malalties neurodegeneratives.

Al final del postgrau, els estudiants també hauran d'haver adquirit els objectius següents:

 • Reconèixer les principals entitats neurològiques, psicopatològiques i síndromes neuropsicològiques relacionades.
 • Dominar les eines i metodologia d'avaluació.
 • Dissenyar programes d'intervenció i rehabilitació.
 • Preveure la progressió.
 • Elaborar informes neuropsicològics de qualitat.
 • Poder desenvolupar projectes de recerca amb rigor.

Competències

 • Capacitat per a integrar els coneixements més rellevants en aquest camp per a la pràctica professional.
 • Capacitat per a identificar i justificar les diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològiques, així com de normalitat.
 • Capacitat per a poder determinar quin pla d'exploració neuropsicològica específic és l'idoni per a aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Capacitat per a poder comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permetin definir un possible pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Capacitat per a gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Capacitat per a actuar de manera ètica, essent capaç de comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a l'aprenentatge i per a expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Capacitat per al treball en xarxa i a la xarxa.

A qui va dirigit?

El postgrau de Neuropsicologia de les malalties neurodegeneratives es dirigeix a llicenciats o graduats en Psicologia.

També podran accedir al postgrau alumnes que estiguin en possessió d'alguna de les titulacions següents:

 • Llicenciatura o grau de Medicina.
 • Llicenciatura o grau de Biologia.
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica.
 • Llicenciatura o grau de Psicopedagogia.
 • Llicenciatura o grau d'Infermeria.
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia.
 • Llicenciatura o grau d'Educació Social.
 • Llicenciatura o grau de Teràpia Ocupacional.
 • Llicenciatura o grau de Treball Social.

Sortides professionals

Possibles sortides de tot alumne que completi el postgrau de Neuropsicologia de les malalties neurodegeneratives són les següents:

 • Capacitació professional per a treballar en serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.
 • Capacitació professional per a exercir en centres de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).
 • Capacitació professional per a col·laborar amb tasques relacionades amb el peritatge neuropsicològic forense.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació