Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'eSalut Aplicada

Objectius
El postgrau d'eSalut Aplicada proporciona una formació especialitzada en les eines bàsiques de les intervencions en salut electrònica que tenen com a vehicle la tecnologia, per tal de donar resposta a les necessitats de formació i capacitació dels professionals en un moment en què es demana una gran flexibilitat i capacitat d'adaptació al nou paradigma que s'està generant, fruit de la transformació de la societat en l'era digital i les creixents i variades necessitats en el sector de la salut, i, específicament, en la salut electrònica.
Perfils

Aquesta titulació vol preparar els professionals per a l'adaptació al canvi de paradigma al qual s'està enfrontant el sector de la salut, en què l'avaluació de l'impacte clínic, econòmic i social és un aspecte cada vegada més rellevant. La presència de la tecnologia és ja un denominador comú en totes les intervencions, tant en la promoció i educació per a la salut dels ciutadans com en el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.

Els reptes actuals de la població i la profunda transformació que està experimentant l'entorn de la salut demanen professionals amb competències sòlides en salut electrònica, capaços d'integrar i liderar els nous avenços tecnològics per tal de dissenyar i implementar amb èxit estratègies eficaces en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb una bona comprensió del sistema sanitari i competències estratègiques i comunicatives que donin suport al desenvolupament, la substanciació, la difusió i la comercialització de les empreses del sector de la salut. La tecnologia està permetent introduir elements d'eficiència en el sistema i genera noves ocupacions en el sector que requeriran professionals amb competències digitals àmplies relacionades amb la salut.

Competències
 

Competències bàsiques:
 

CB6- Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7- Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat per a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d'estudi propi.

CB9 - Saber comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les fonamenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10- Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals:
 

CG1- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i les competències per a exercir com a expert en salut electrònica.

CG2- Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.

CG3- Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut electrònica.

CG4- Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre a la seva empara en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut electrònica.

 

Competències transversals:
 

CT1- Comunicar-se efectivament en un entorn professional multidisciplinari.

CT2- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3- Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.

 

Competències específiques:
 

CE1- Detectar necessitats en l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions en salut electrònica que permetin optimitzar la promoció i gestió de la salut, tant en l'àmbit individual com en el conjunt de la població.

CE2- Dominar el llenguatge emprat per equips multidisciplinaris per a poder actuar com a interlocutor, i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin una anàlisi de dades la interpretació de resultats de la qual ajudi a generar solucions i emprendre accions.

CE3- Identificar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aportin més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, promoció i gestió de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

CE5- Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que cal considerar en el desplegament de qualsevol servei de salut electrònica.

A qui es dirigeix
 

Adreçat a professionals de la salut. Graduats en:
 

 • Medicina
 • Infermeria
 • Psicologia
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Logopèdia
Sortides professionals

Els postgraduats en eSalut Aplicada treballen o treballaran, tant en el sector públic com en el privat de l'ecosistema de salut, en tasques assistencials, en àrees relacionades amb la gestió i salut pública, en el sector de la indústria farmacèutica o biotecnològica, en centres de recerca o en organitzacions de suport a la recerca. Concretament:

 

Organitzacions de salut:

 • Hospitals
 • Centres d'assistència primària
 • Centres de salut mental
 • Centres sociosanitaris
 • Asseguradores del sector de la salut
 • Administració pública

 

 

Recerca i innovació:

 • Centres R+D+I
 • Empreses biotecnològiques
 • CRO i funcions de suport
 
 

Indústria privada:

 • Farmacèutica
 • Empreses especialitzades en salut electrònica
 • Empreses especialitzades en tecnologies sanitàries

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.