Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Polítiques Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)

El postgrau Polítiques Culturals (interuniversitari UOC, UdG) consta de cinc assignatures* i el Projecte final que es desenvolupen en dos semestres:

Semestre 1:

En el primer semestre es treballen 3 assignatures:

Aquesta assignatura situa la gestió cultural en un context contemporani, caracteritzat pel fenomen de la globalització, la societat del coneixement i el paper central de la comunicació. Canvis i factors que han fet necessari ampliar els camps i la mirada que tradicionalment la cultura i els gestors culturals havien dirigit sobre algunes qüestions avui tan fonamentals i actuals. La generalització dels llenguatges d'altres disciplines i els efectes de les indústries audiovisuals han influenciat noves necessitats educatives que incideixen en el qüestionament del sistema educatiu i una nova visió de les relacions entre cultura i educació. L'increment de les relacions internacionals i les interdependències dels nostres sistemes soci econòmics també ha incidit en una nova perspectiva de la cooperació i la contribució cada vegada més evident en les polítiques de desenvolupament humà i sostenible.
 

L'assignatura tanmateix, també dedica temps i espai al coneixement d'un altre dels actors fonamentals de la vida cultural i la gestió cultural, la figura de l'artista o creador.

El coneixement d'aquests perfils professionals implica la identificació de les seves característiques i especificitats segons siguin actors que treballen des del sector públic, el sector privat o el tercer sector

 L'assignatura presenta els principals eixos i temes que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret està permetent avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional i també a les legislacions culturals dels estats.

S'introdueix primer a l'estudiant en el context i definició del dret de la cultura per aprofundir després en la legislació i la institucionalització del sector. Es dedica especial atenció a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió en l'era digital.

Finalment, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals internacionals i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa i a Espanya

 

Semestre 2

Es aquest semestre es treballen dues assignatures i el Projecte final

L'assignatura proposa un recorregut històric i analític per les polítiques culturals començant per les definicions i el què entenem per cultura en el marc dels estudis culturals en polítiques i seguint amb un detallat anàlisi del concepte i configuració de les polítiques culturals com a marc d'acció de la gestió cultural. A partir d'aquesta introducció l'estudi se centra en les polítiques culturals d'àmbit nacional o estatal fins a la gestió cultural de proximitat, és a dir de les polítiques culturals locals. Els àmbits a treballar son:

El concepte de cultura a la política cultural: Diferents visions i aportacions sobre el concepte de política cultural.
Polítiques culturals: Concepte, configuració i tendències. Formes i tendències històriques de les polítiques culturals. Evolució i història del concepte de política cultural. Processos de configuració d'una política cultural. El cicle de les polítiques culturals.
La cultura en l'àmbit de les polítiques culturals nacionals: Models d'organització de les polítiques culturals nacionals. Polítiques culturals territorials - polítiques culturals sectorials. Política cultural internacional.
Cultura i ciutat: la gestió de les polítiques culturals locals: Cultura i territori; aportacions a la descentralització i un nou paradigma en les polítiques culturals. Formes d'institucionalització de l'acció i els equipaments culturals a nivells locals. Cultura i sostenibilitat en la ciutat; Agenda 21 de la cultura.

L'assignatura mostrarà la diversitat d'espais en què es duu a terme la intervenció cultural i aprofundirà en les diverses tipologies d'espai cultural: museus, centres d'interpretació, teatres, rutes, festivals, mercats, galeries d'art, internet, espais privats, etc....

L'objectiu és crear un marc de discussió sobre el reconeixement d'aquests models d'intervenció cultural tant com a objectes de consum cultural com a equipaments generadors de coneixement, segons les perspectives teòriques actuals, així com els plantejaments i necessitats de la societat entrat el segle XXI.
 
Aquest marc general ens permetrà analitzar específicament les tipologies més freqüents d'espais culturals i les seves relacions amb els diversos entorns culturals.
 
 Projecte final  (5 crèdits ECTS)

En aquesta assignatura mostrarem i aplicarem les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per a realitzar la seva avaluació. Agafarem com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora, que ens permetrà adaptar-ho de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà el disseny d'un projecte cultural complert.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
novembre 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.