Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)

El postgrau Indústries Culturals (interuniversitari: UOC, UdG)  consta de cinc assignatures* i el Projecte final.  Es desenvolupa en dos semestres:

Semestre 1:

En aquest semestre s'ofereixen tres assignatures:

 Lletres i sector editorial  (5 crèdits ECTS)

Ofereix una panoràmica cultural a la confluència de les lletres i el sector editorial, així com un marc metodològic per a la seva anàlisi.

L'aposta per aquesta suma, per aquesta confluència, serveix per mostrar fins a quin punt el món del llibre és, alhora, tradicional i rabiosament contemporani, ampli, divers, complex i molt més articulat (del creador als lectors, passant per les mans d'editors, distribuïdors, venedors i promotors) del que a vegades les mirades parcials (d'associacions d'escriptors, gremis d'impressors, editors o llibreters, professors, crítics literaris o promotors de la lectura) fan pensar.

La indústria audiovisual (5 crèdits ECTS)

En aquesta assignatura es donen els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, en àrees com la televisió, el cinema i l'anomenat new media, així com aproximar-se als nous paradigmes dels processos de creació, producció i distribució.

S'atendran dos aspectes: (1) el sector en el marc del context social, polític i cultural actual i (2) la intensa i variable influència que aquest sector ha tingut tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització dels productes que genera. Aquesta intensa relació ha generat grans canvis que no només ha marcat el sector sinó que l'ha relacionat estretament amb altres àmbits de la creació i del mercat contemporani.

Producció i direcció en gestió cultural** (5 crèdits ECTS)

Ofereix els coneixements pràctics de producció necessaris per poder aplicar en els seus projectes professionals de futur. Es tracta de diferents eines que compaginen l'arquitectura necessària per ser capaç de desenvolupar projectes en el camp professional.
Es proposa un recorregut pels coneixements adquirits a la pràctica d'un grup de professionals en actiu que ofereixen de forma ordenada la seva experiència. Aquests professionals han estructurat el seu propi saber en un format de material docent, de tal manera que pugui contribuir en el procés de formació de nous gestors culturals o bé suposar un suport per a aquells gestors amb experiència que volen treballar de forma més estructurada o posar en marxa noves iniciatives. Inclou quatre temes clau de la producció i la direcció en gestió cultural, que tracten els aspectes més recurrents a l'hora de posar en marxa accions en aquest camp professional.

 

Semestre 2:

En aquest semestre es desenvolupen dues assignatures i el Projecte final:

Intervenció i acció en gestió cultural (5 crèdits ECTS)

Aquesta assignatura parteix de la pràctica real de competències per a la gestió cultural. Es proposen i es realitzen activitats pràctiques amb l'objectiu d'evidenciar el seu domini de les competències necessàries en la intervenció efectiva en el camp de la gestió cultural. Aquestes accions es duran a terme durant el període lectiu de l'assignatura sota el seguiment d'un consultor amb funcions de tutoria que orientarà el treball i la forma d'evidenciar que es disposa de les competències definides en aquest Pla docent. Per a això s'utilitzarà la metodologia del portafolis que constitueix en una aplicació interactiva on l'estudiant va dipositant en forma de "carpeta" els seus treballs, produccions o evidències, de diferent índole i format, per mitjà de les quals es proposa demostrar algunes capacitats adquirides en el marc de la formació, experiència i pràctica.


La idea de portafolis procedeix de disciplines molt relacionades amb l'àmbit artístic i professional. Representa la carpeta física en què artistes plàstics, escènics, fotògrafs i altres relacionats, com arquitectes o dissenyadors, guarden els seus treballs que representen el millor del seu treball de forma visual, ràpida i efectiva: projectes, fotografies de la seva obra o en escena, cartells, vídeos, reconeixements, notes de premsa, escrits, etc.

Les arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives (5 crèdits ECTS)

Aquesta assignatura té com a objectiu desenvolupar un programa d'estudis que obri diferents línies de fuga en relació a la gestió de pràctiques artístiques corporals, a partir de la comprensió dels diferents elements implicats.

El fet escènic és allò que es realitza davant d'un públic en un lloc i en un moment determinat. I el que aquí passa és el resultat d'un procés creatiu entès com una cosa que està passant i que depèn de la relació entre actors / performers / ballarins i el públic. D'aquesta manera, podem afirmar que la condició necessària perquè es doni una realització escènica és la copresència física entre persones que actuen i persones que observen en un espai determinat.

El treball que desenvoluparem durant el curs es basa en la reflexió sobre els diferents elements que operen a les arts escèniques i performatives, que principalment són el cos, l'espai i el temps, i el paper que compleixen en les diferents fases de la cadena de valor (creació-producció-distribució-exhibició).

 

Projecte final  (5 crèdits ECTS)

Projecte final en el qual es mostrarà i aplicarà les diferents etapes a seguir tant per estructurar un projecte cultural com per realitzar la seva avaluació. Es prendrà com a base o model un esquema existent: un esquema complet però flexible alhora, que ens permetrà adaptar-lo de manera personal, segons el tema triat per l'estudiant. El resultat final serà el disseny d'un projecte cultural complet

 

* Les assignatures (excepte el Projecte final) formen part del pla d'estudis del Màster Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG).

** Aquesta assignatura i el Projecte final conformen l'especialització Disseny de projectes culturals.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.