Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Cultura Contemporània

Objectius
 • Conèixer el paper de la cultura i les seves dinàmiques en la configuració de la societat contemporània.
 • Entendre els debats teòrics sobre el fet cultural de les darreres dècades del segle XX i les seves implicacions des de la perspectiva de les ciències socials.
 • Comprendre les relacions entre cultura i identitat.
 • Entendre la mercantilització del fenomen cultural en les societats capitalistes avançades.
 • Entendre la relació entre pràctiques culturals i relacions de poder.
Perfils
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les ciències humanes o socials, així com persones amb interès i formació bàsica en temes culturals.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements.
 • Llicenciats o graduats en  Història, Sociologia, Antropologia i en Ciències Socials en general, que vulguin adquirir una formació específica de caràcter més transversal abans d'iniciar estudis més avançats que els puguin portar a adquirir competències en recerca.
 • Persones que per raons personals sentin fascinació pel món de la cultura i que, disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundit de l'art contemporani.
 • Professionals del món de la comunicació que vulguin aprofundir en la seva formació.
 • Professors d'art d'ensenyament obligatori i secundari.
 • Programadors de centres culturals públics i privats.
Competències
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Aplicar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat d'analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Adquirir una expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els valors propis, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat del treball dels altres.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
 • Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània (els processos materials i simbòlics de creació de significats culturals, els processos de reproducció cultural, els processos materials i simbòlics d'intercanvi, distribució i recepció, els fenòmens de dominació i resistència) i identificar el paper hi desenvolupen, la posició social dels individus, les dinàmiques institucionals i la dimensió espacial.
Sortides professionals
 • Institucions culturals.
 • Mitjans de comunicació.
 • Educació.
 • Indústries de creació de continguts.

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.