Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Art Contemporani

Objectius
 • Comprendre i situar el paper de l'art en la configuració del món contemporani.
 • Conèixer les diverses disciplines artístiques del segle XX des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Comprendre la naturalesa de l'art com a representació del món, i a la vegada reconèixer-lo com un element central en la cultura contemporània que contribueix a la construcció d'aquesta cultura i aquest món.
 • Entendre la naturalesa central de l'art i les avantguardes en les cultures modernes.
 • Analitzar l'art com a element constructor d'identitats.
 • Entendre el paper de l'art com a elaboració crítica en el pensament del segle XX.
Perfils
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les Ciències Humanes o Socials, així com persones amb interès i formació bàsica en el món artístic.
 • Llicenciats o graduats en Belles Arts, Història de l'Art, Arts Escèniques o Música.
 • Persones que per raons personals sentin fascinació pel món de l'art i que disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundIt de l'art contemporani.
 • Professors d'art d'ensenyament obligatori, secundari o d'escoles artístiques.
 • Llicenciats o graduats en Escoles artístiques.
 • Programadors de centres culturals públics i privats.
 • Responsables de sales d'exposicions.
 • Professionals del sector de la comunicació.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.
Competències
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat d'analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
 • Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
 • Analitzar l'evolució de les arts plàstiques, escèniques i audiovisuals des de la modernitat fins a la postmodernitat, i relacionar els problemes que planteja aquesta evolució amb els principals corrents de pensament dels segles XX i XXI.
Sortides professionals
 • Institucions culturals.
 • Mitjans de comunicació.
 • Educació.
 • Indústries de creació de continguts.
 • Arts escèniques i música.
 • Organització de mostres i exposicions.

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessions informatives EstudisJuny a octubre 2018

La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.