Accès obert Vols més informació?

Curs de Tendències psicopedagògiques contemporànies

Objectius

Els objectius que es pretenen aconseguir en aquest curs són els següents:

 • Conèixer diferents tendències psicopedagògiques aplicades a diferents contextos.
 • Conèixer l'aplicació de diverses tendències psicopedagògiques o innovacions, segons les demandes del context.
 • Identificar les necessitats d'un context d'assessorament i iniciar-se en la transferència de la competència assessora i de lideratge psicopedagògic mitjançant una simulació.
 • Promoure el canvi de mirada de l'assessorament psicopedagògic per mitjà de la reflexió i l'anàlisi crítica.
 • Saber comunicar i conscienciar de la importància d'implementar tendències psicopedagògiques contemporànies o innovacions educatives que permetin donar resposta a les diverses necessitats dels centres.
Perfils
 • Diplomatura de Magisteri
 • Grau d'Educació Infantil
 • Grau d'Educació Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau d'Educació Social
 • Titulacions equivalents
Competències

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Treballar en equip i col·laborar en xarxa.
 • Desenvolupar i aplicar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i del coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats, com ara la participació de les persones en les pràctiques psicopedagògiques tant en el context formal, sociocomunitari i laboral. 
 • Que els estudiants sàpiguen assessorar i orientar els professionals de l'educació, i també els agents de contextos socioeducatius i laborals, en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats. 
 • Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com sociocomunitari i laboral, respectant els principis d'atenció a la diversitat i implantant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.
A qui es dirigeix
Estudiants i professionals de la psicopedagogia

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació