Accés obert Vols més informació?

Curs d'Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

Per a fer aquest curs, l'estudiant ha de superar 5 crèdits ECTS, que inclouen el treball dels continguts següents:


BLOC 1. L'estructura de les llengües

1. L'estructura del llenguatge

 • 1.1 Els components del llenguatge
  • 1.1.1 Fonètica i fonologia
  • 1.1.2 Lèxic
  • 1.1.3 Semàntica
  • 1.1.4 Morfologia
  • 1.1.5 Sintaxi
  • 1.1.6 Pragmàtica
 • 1.2. Els nivells del llenguatge oral
  • 1.2.1 Comprensió
  • 1.2.2 Expressió


BLOC 2. L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura

1. Conceptes bàsics de la lectura

 • 1.1 La descodificació
 • 1.2 La comprensió lectora
 • 1.3 La fluïdesa lectora

2. Processos cognitius que afecten la lectura

 • 2.1 Atenció
 • 2.2 Memòria
 • 2.3 Funcions executives
  • 2.3.1 El control inhibitori
  • 2.3.2 La memòria de treball
  • 2.3.3 La flexibilitat cognitiva
  • 2.3.4 Velocitat de processament

3. Factors ambientals, culturals i socials que afecten l'alfabetització

4. Models de processament lector

 • 4.1 El model del triangle
 • 4.2 El model de la doble ruta o model dual
 • 4.3 Model simple de la lectura
 • 4.4 El processament sintàctic
 • 4.5 El processament semàntic

5. L'adquisició de la lectura

6. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura

7. La descodificació

8. La comprensió de la lectura

 • 8.1 El vocabulari
 • 8.2 La interpretació d'estructures sintàctiques
 • 8.3 Els connectors
 • 8.4 El coneixement d'estructures textuals i gèneres literaris
 • 8.5 Estratègies bàsiques de comprensió
 • 8.6 Construcció d'inferències de diferents tipus
 • 8.7 Estratègies de síntesi
 • 8.8 Estratègies metacognitives
Recursos per a l'aprenentatge

Els recursos d'aprenentatge tenen l'objectiu d'oferir, d'una banda, les bases teòriques més actualitzades sobre l'aprenentatge de la lectura, i, d'una altra, recursos que n'ofereixen una visió molt pràctica i contextualitzada. Per això, es combinen les aportacions més rellevants de cada àmbit amb recursos molt aplicats.

El curs disposa d'un material elaborat per diferents especialistes de prestigi reconegut. Aquests materials presenten, exemplifiquen i aprofundeixen els continguts de l'assignatura. El material es presenta en diferents formats (HTML 5, audiollibre, videollibre, Mobipocket, ePub, PDF, etc.) que l'estudiant pot baixar i llegir o escoltar en diferents dispositius. Amb això es garanteix un material de referència ajustat per a cada assignatura i que garanteix un alt nivell de qualitat, especialització i rigor científic.

Com a complement d'aquests materials, l'equip docent de cada assignatura fa una selecció de la bibliografia més actualitzada i també dels articles científics més rellevants sobre la temàtica de l'assignatura. Els manuals i llibres fruit d'aquesta selecció són adquirits per la biblioteca de la UOC.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.