Accès obert Vols més informació?

Curs d'Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

Objectius
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Aplicar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Valorar els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Raonar críticament en relació amb els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Aplicar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Raonar críticament en relació amb els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Elaborar un text acadèmic en què s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per a identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els estudiants amb les titulacions següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre d'Educació Infantil/Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Competències

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

 

Competències transversals

 • Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.
A qui es dirigeix

El curs s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball del curs es concentren en l'àmbit educatiu formal, i concretament en el treball que fan els mestres de primària o els especialistes d'educació especial.

A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics o en departaments d'orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en alumnes que aprenen a llegir.

Finalment, el curs també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats de la lectura i la seva intervenció (logopedes, educadors socials, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en nens que tenen dificultats en l'aprenentatge de la lectura tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Sortides professionals

El curs s'adreça fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins que treballen en la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals especialitza el curs són els següents:

 • Mestres tutors d'infantil i primer cicle de primària.
 • Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge tant en centres ordinaris com en centres d'educació especial i en serveis educatius que atenen escoles públiques i privades.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.