Accés obert Vols més informació?

Curs d'Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

Objectius
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Aplicar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Valorar els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Raonar críticament en relació amb els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Aplicar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Raonar críticament en relació amb els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.
 • Elaborar un text acadèmic en què s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per a identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els estudiants amb les titulacions següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre d'Educació Infantil/Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Competències

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

 

Competències transversals

 • Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per tal d'entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.
A qui es dirigeix

El curs s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball del curs es concentren en l'àmbit educatiu formal, i concretament en el treball que fan els mestres de primària o els especialistes d'educació especial.

A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics o en departaments d'orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en alumnes que aprenen a llegir.

Finalment, el curs també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats de la lectura i la seva intervenció (logopedes, educadors socials, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en nens que tenen dificultats en l'aprenentatge de la lectura tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Sortides professionals

El curs s'adreça fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins que treballen en la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals especialitza el curs són els següents:

 • Mestres tutors d'infantil i primer cicle de primària.
 • Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge tant en centres ordinaris com en centres d'educació especial i en serveis educatius que atenen escoles públiques i privades.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.