Accés obert Vols més informació?

Curs de Trastorns de l'Aprenentatge de la Lectura

Per a fer aquest curs, l’estudiant ha de superar 5 crèdits ECTS, que inclouen el treball dels continguts següents:

La lectura. Models del processament lector. El model del triangle. El model de doble ruta. La concepció simple de la lectura. Processament sintàctic. Processament semàntic. Bases neurològiques de la lectura. L’adquisició de la lectura. Prerequisits per a l’adquisició de la lectura. Transparència ortogràfica. Hipòtesi de la profunditat ortogràfica. Teoria psicolingüística de la mesura de gra. Fases de l’adquisició de la lectura. Mètodes per a l’ensenyament de la lectura. Mètodes alfabètics. Mètodes sil·làbics. Mètodes lèxics. Mètodes oracionals. Tria del mètode adequat. La dislèxia. Factors que determinen els trastorns d’aprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. La influència de l’ambient en la dislèxia. Aspectes emocionals de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Hipòtesis explicatives de la dislèxia. Comorbiditats. La comprensió lectora. Models de comprensió lectora. Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L’avaluació i identificació dels problemes de lectura. L’avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura. Percepció visual. Percepció auditiva. Processament fonològic. Consciència fonològica. Memòria fonològica. Denominació fonològica. Velocitat del processament. Consciència alfabètica. Avaluació de la lectura. El principi alfabètic. La descodificació i el reconeixement de paraules. La comprensió de lectura. Perfils de lectura. Intervenció en trastorns de lectura. Intervenció dirigida al nen amb trastorn de lectura. Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció dirigida al nen amb dislèxia. Consciència fonològica. Correspondència grafema-fonema. Velocitat lectora (lectura global). Entonació, ortografia i redacció. Estratègies compensatòries: tècniques d’estudi i eines tecnològiques. Intervenció dirigida a l’aula. Intervenció dirigida a la família. Anàlisi de casos de trastorns d’aprenentatge de la lectura.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.