Accès obert Vols més informació?

Curs de Trastorns de l'Aprenentatge de la Lectura

Objectius

L’objectiu fonamental del curs és oferir formació específica en les dificultats de l’aprenentatge de la lectura. Per a aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció educativa en els casos de dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària.
 • Llicenciatura de Psicopedagogia.
 • Llicenciatura o grau de Psicologia.
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia.
 • Diplomatura o grau de Logopèdia.
Competències

 

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per a elaborar criteris d'intervenció educativa que optimin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.
 • Capacitat per a identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Competències transversals

 • Aplicació de les TIC d'una manera ajustada per a la intervenció educativa en les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat d'expresar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat  i fluïdesa i amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de llegir amb fluïdesa texos acadèmcis i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres.

 

Competències generals

 • Capacitat per a analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
 • Capacitat per a prendre decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmcis i professionals respecte a la intervenció edcuativa d'infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 

A qui es dirigeix

El curs s’adreça fonamentalment a professionals de l’ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball del curs es concentren en l’àmbit educatiu formal, i concretament en el treball que fan els mestres de primària o els especialistes d’educació especial.

A més, s’adreça a altres professionals de l’àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics o departaments d’orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament en alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Finalment, el curs també s’adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats de la lectura i la seva intervenció (logopedes, educadors socials, etc.). Els professionals d’aquests perfils intervenen directament o indirectament en nens que tenen dificultats en l’aprenentatge de la lectura tant en l’àmbit del sistema educatiu formal com en el de l’entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Sortides professionals

El curs s’adreça fonamentalment a professionals de l’educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins que treballen en la valoració i la intervenció de les dificultats de l’aprenentatge de la lectura. Des d’aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s’especialitza el curs són els següents:

 • Mestres d’educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d’educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d’educació especial, com també en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d’orientació d’instituts d’educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l’atenció de persones amb dificultats d’aprenentatge, com ara unitats d’escolarització compartida, hospitals de dia, centres d’educació especial, etc.

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.