Accès obert Vols més informació?

Programació de videojocs 2D

Curs

El curs de Programació de videojocs 2D és de 6 crèdits ECTS i té una durada d'un semestre.

El temari del curs es divideix en quatre blocs temàtics o mòduls:

Mòdul 1. Introducció

Introducció als videojocs.
Publicació d'un videojoc.
Plataformes i arquitectures per a videojocs.
Disseny de videojocs.

Mòdul 2. Un joc d'aventures

Què és un motor de jocs?
Coneixent Unity.
Scripting en Unity.
Projecte: un joc d'aventures.

Mòdul 3. Un joc de plataforma

Sprites.
Física 2D.
Build en Android.
Entrada per a mòbil.
Projecte: un joc de plataformes.

Mòdul 4. Un joc d'artilleria

Utilització dels subprocessos.
Sistemes de partícules.
Les animacions.
Layers i tags.
Projecte: un joc d'estratègia d'artilleria.

 

Recursos per a l'aprenentatge

El material didàctic del curs està compost per diferents mòduls didàctics en format digital (PDF) i web, que serveixen principalment com a guies de treball per a dur a terme els diferents projectes en cada assignatura. Sempre que escaigui, es referenciarà l'estudiant amb la documentació oficial en línia d'Unity (API, tutorials, etc.).

Per a les activitats s'utilitza la versió personal d'Unity.

 

Pròxima matrícula:
juny 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació