Accès obert Vols més informació?

Fonaments d'Intel·ligència de Negoci

Curs


El curs de Fonaments d'intel·ligència de negoci consta de 6 crèdits ECTS i  té una durada d'un semestre.

Aquest curs és una introducció i primera immersió al que és un sistema d'intel·ligència de negoci des d'una perspectiva real i està integrat pels mòduls següents:

  • Introducció a la intel·ligència de negoci (business intelligence): en aquesta primera part s'introduirà el concepte d'intel·ligència de negoci, els seus beneficis i estratègies, i es comentaran les principals funcionalitats del paquet ofimàtic d'intel·ligència de negoci que s'utilitzarà en les activitats pràctiques: Pentaho.
     
  • Disseny d'un magatzem de dades (data warehouse) i de processos ETL: en aquesta part es mostrarà el procés de creació d'un magatzem de dades i es durà a terme un disseny senzill sobre una eina open source (MySQL). Aquest mòdul també tracta sobre els conceptes d'extracció, transformació i càrrega de dades per a la seva incorporació a la plataforma Business Intelligence. Els processos ETL permeten alimentar de dades i informació un magatzem de dades. Un cop adquirits els conceptes s'efectuarà un exemple de procés ETL relatiu a l'anàlisi d'estadístiques WEB (AEW) (o similar).
     
  • Disseny d'anàlisi OLAP: en aquest apartat l'estudiant adquirirà els coneixements relatius a OLAP, que consisteix en l'anàlisi multidimensional de les dades disponibles en el magatzem de dades. Amb les dades incorporades en l'exemple d'ETL es farà una senzilla anàlisi OLAP.
     
  • Disseny d'informes i de quadres de comandament: a partir de les dades existents a la plataforma BI, s'estudiarà el procés de definició i implementació d'informes bàsics i es crearà i publicarà un informe senzill per a mostrar la manera de crear i les capacitats de les plataformes . En aquest mòdul també es tracta el desenvolupament de quadres de comandament, que permet complementar els elements de generació de valor en la intel·ligència de negoci.

Recursos per a l'aprenentatge


El curs es fonamenta en els recursos d'aprenentatge següents:

El  llibre Introducció al Business Intelligence.
Eines de programari: Pentaho i MySQL, en una plataforma virtual en el núvol. 
La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en el context de BI és Penthao. 

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden baixar a l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula.

Es recomanable disposar de màquines amb sistemes operatius de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (6 GB recomanades).

En la descripció de cada especialitat i assignatura, s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria d'acord amb les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb fabricants actuals o nous.

L'estudiant també disposa de recursos addicionals de suport a l'aprenentatge:

Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un blog sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, un wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de final de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la UOC i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.
Una borsa de treball, tant per a ofertes de feina estable com per a fer pràctiques voluntàries en empreses.

Matrícula oberta

20% dte. matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada si et matricules fins al 17 de desembre inclòs

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació