Accés obert Vols més informació?

Curs de Fonaments d'Intel·ligència de Negoci

El curs Fonaments d'Intel·ligència de Negoci consta de 6 crèdits i té una durada d'un semestre.

El curs està configurat per la següent assignatura:

  • Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la «fàbrica d'informació») i amb els diferents components: el magatzem de dades, els processos d'extracció i transformació, la creació del magatzem de dades, l'anàlisi multidimensional i la realització d'informes i quadres de comandament. L'estudiant treballa amb diferents eines (Pentaho, MySQL, Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.

Per la seva part, l'assignatura es troba integrada per un conjunt de mòduls didàctics:

  • Mòdul 1. Introducció a la intel·ligència de negoci (business intelligence): en aquesta primera part s'introduirà el concepte d'intel·ligència de negoci, els seus beneficis i estratègies, i es comentaran les principals funcionalitats del paquet ofimàtic Pentaho, que s'utilitzarà en les activitats pràctiques.
  • Mòdul 2. Disseny d'un magatzem de dades (data warehouse) i de processos ETL: es mostrarà el procés de creació d'un magatzem de dades i es durà a terme un disseny senzill sobre una eina open source (MySQL). Aquest mòdul també tracta sobre els conceptes d'extracció, transformació i càrrega de dades per a la seva incorporació a la plataforma business intelligence. Els processos ETL permeten alimentar de dades i informació un magatzem de dades. Un cop adquirits els conceptes s'efectuarà un exemple de procés ETL relatiu a l'anàlisi d'estadístiques WEB (AEW) o similar.
  • Mòdul 3. Disseny d'anàlisi OLAP: en aquest apartat l'estudiant adquirirà els coneixements relatius a OLAP, que consisteix en l'anàlisi multidimensional de les dades disponibles en el magatzem de dades. Amb les dades incorporades en l'exemple d'ETL es farà una senzilla anàlisi OLAP.
  • Mòdul 4. Disseny d'informes i de quadres de comandament:  a partir de les dades existents a la plataforma business intelligence, s'estudiarà el procés de definició i implementació d'informes bàsics i es crearà i publicarà un informe senzill per a mostrar la manera de crear i les capacitats de les plataformes . En aquest mòdul també es tracta el desenvolupament de quadres de comandament, que permet complementar els elements de generació de valor en la intel·ligència de negoci.
Recursos per a l'aprenenatge

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple, es tracta tant de materials didàctics preparats per l'equip d'experts per a la seva activitat docent com de recursos externs.

 En la descripció del contingut del curs s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb els fabricants.

Les eines de programari que s'utilitzaran al curs Fonaments d'Intel·ligència de Negoci son Pentaho i MySQL (en una plataforma virtual en el núvol). La UOC es troba compromesa amb el programari de codi obert, l'eina de referència en el context de business intelligence és Penthao. 

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula.

Es recomana disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (8 GB recomanades).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.