Accés obert Vols més informació?

Curs de Fonaments de Data Science

Objectius

D'acord amb les actuals tendències en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, els objectius del programa es dirigeixen a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball.

Objectius generals

 • Adquirir i estar en condicions d'implantar una mentalitat crítica i analítica dins de l'empresa, mitjançant el coneixement dels diferents sistemes d'informació de l'empresa, els mètodes i les tècniques d'anàlisi de dades, la formulació de preguntes i hipòtesis i l'obtenció de conclusions útils per al negoci.

Objectius específics

 • Conèixer quins són els principals àmbits d'aplicació de l'anàlisi de negoci.
 • Reconèixer la mineria de textos com un dels àmbits amb més aplicació en sistemes basats en internet.
 • Entendre les principals aportacions que l'anàlisi de negoci pot fer en entorns com les xarxes socials, enteses com a relacions interpersonals d'influència i de centralitat.
 • Descobrir la creixent importància de la gestió del prestigi a internet i com l'anàlisi de negoci pot aportar solucions en aquest àmbit.
 • Ser capaç de desenvolupar numèricament algorismes de classificació, de segmentació i d'associacions.
 • Entendre la importància de conceptes com el guany d'informació i les mètriques de distància que hi ha a la base conceptual dels algorismes d'arbres de decisió, segmentació i classificació, respectivament.
 • Adquirir competències en el llenguatge de programació amb R, a través del qual podran desenvolupar-se aplicacions relacionades amb la base teòrica d'aquest material didàctic.
 • Ser capaç d'utilitzar R com a eina per construir nous casos i poder així aprofundir en l'aspecte experimental de tot el procés d'estudi.
Perfils

L'espai de coneixement i aplicació de la intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades és, per definició, un àmbit híbrid en el qual conviuen perfils d'entrada i de sortida molt diferents. També és molt diversa l'organització de les competències i les responsabilitats sobre intel·ligència de negoci dins de les empreses i les organitzacions de tota mena.

El curs de Fonaments de Data Science va dirigit a professionals amb coneixements d'R, RStudio i estadística que volen conèixer alguns dels principals algorismes en ciència de dades i anàlisi de negoci. En cas de no posseir els coneixements previs necessaris, és aconsellable adquirir-los mitjançant l'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) o cursant de manera independent algun dels cursos que la integren.

Als professionals amb perfil tecnològic (d'enginyeria informàtica, telecomunicació o altres) o amb experiència professional en projectes se'ls recomana accedir directament al màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics o a algun dels seus programes derivats.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús i construcció de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i la metodologia de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Per al coneixement detallat de les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats "Objectius" i "Programa acadèmic".

A qui es dirigeix

Aquest curs està dissenyat per donar resposta a les necessitats de professionals amb formació empresarial o tècnica que necessitin competències i coneixements vinculats amb la ciència de dades (data science).

Pot resultar especialment interessant per a professionals procedents d'àmbits com els següents:

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes, i altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisis de dades.
 • Departaments d'organització, sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, siguin de perfil de negoci o de perfil tecnològic.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que realitzin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional.

Sortides professionals

Les organitzacions orientades a les dades requereixen incorporar perfils amb coneixements en àmbits amb algorismes, metodologies de treball, estàndards del sector i, per descomptat, també coneixements de negoci.

La ciència de dades combina aquestes disciplines i ha de ser entesa com un camí, una manera de fer i de treballar, i no com un objectiu en si mateix. És un component més de la cultura organitzativa que ha d'involucrar tant àmbits estratègics com àmbits operatius.

L'objectiu del curs Fonaments de Data Science és proporcionar els coneixements inicials per treballar com un científic de dades, dins del marc formatiu que comprèn el màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics. La formació permet una primera aproximació a la ciència de dades perquè els professionals que ho requereixin puguin orientar la seva carrera cap a l'àmbit de l'anàlisi de dades.

Els programes d'intel·ligència de negoci i anàlisi de dades de la UOC tenen com a finalitat la capacitació de professionals tot terreny mitjançant la formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada, mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci (business intelligence), per treballar en diferents departaments d'empreses i organitzacions o en centres de competències transversals.

Aquest curs dona resposta a les sortides professionals següents:

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment a l'àrea de màrqueting i vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci en departaments d'informàtica, o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit o estan a punt d'adquirir aquesta classe de sistemes.
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives (big data) en empreses de serveis.
 • Arquitectes de dades, que dissenyen i construeixen la plataforma de dades per a projectes d'intel·ligència de dades o dades massives.
 • Emprenedors que desitgen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per fer pràctiques voluntàries.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa. Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sessió online:
20 de setembre, 18.00 h



Informació i inscripcions

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.