Accès obert Vols més informació?

Objectius


L'objectiu principal del curs de Fonaments de Big Data és el desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes de dades massives (big data), dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.

El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.

Perfils


Aquest curs està dissenyat per a estudiants o professionals de qualsevol àmbit que requereixen una immersió ràpida en els principals conceptes, usos i eines de dades massives (big data).

En cas de dubte, es recomana demanar assessorament per a dissenyar l'itinerari més adequat, en funció de les competències d'entrada i les aspiracions professionals de cada estudiant.

Competències


Les competències que adquireix l'estudiant del curs de Fonaments de Big Data són les següents:

 

 • Entendre els conceptes bàsics i les definicions formals associades al concepte de dades massives i altres conceptes que hi estan vinculats.
 • Identificar els elements necessaris en qualsevol escenari d'intel·ligència de negoci basat en l'ús de dades massives.
 • Limitar els riscos (tecnològics, legals i ètics) associats a l'ús que una organització fa de les dades massives.
 • Descriure, des d'una perspectiva general, les oportunitats de l'ús de dades massives en una organització.
 • Conèixer les metodologies i eines més adequades per a la implementació de sistemes de dades massives.
 • Entendre i analitzar algunes de les múltiples opcions disponibles per a resoldre problemes associats a la gestió de dades massives dins d'una organització.
 • Construir models que expliquin i descriguin el coneixement generat com a resultat d'una implementació basada en dades massives.

A qui es dirigeix


D'acord amb la nostra experiència de més de divuit anys en formació en aquest àmbit, els estudiants dels programes d'Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence) i Dades Massives (Big Data) de la UOC procedeixen dels àmbits següents:

 

 • Departaments de control de gestió en l'àrea economicofinancera, de màrqueting i vendes i d'altres.
 • Centres de competències d'intel·ligència de negoci o departaments especialitzats en anàlisi de dades.
 • Departaments d'organització i sistemes i tecnologies de la informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'intel·ligència de negoci, tant de perfil de negoci com de perfil tecnològic.
 • A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que també segueixin els nostres programes professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional.

Sortides professionals

quest curs pot ser un primer pas per a orientar la carrera professional cap a l'àmbit de l'anàlisi de dades, la intel·ligència de negoci i les dades massives, amb els perfils professionals següents: 

 

 • Responsable, cap de projecte o analista de sistemes d'informació de BI en departaments d'informàtica, o tècnic i analista d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho.
 • Consultor i implantador de sistemes d'intel·ligència de negoci i dades massives en empreses de serveis.
 • Emprenedor que impulsa negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, i també productes i serveis basats en dades.

Matrícula oberta

20% dte. matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació