Accès obert Vols més informació?

Gestió de la creativitat

Curs

Objectius

 • Conèixer quin paper exerceix la creativitat dins del procés d'innovació.
 • Avaluar la nostra competència creativa.
 • Conèixer què entenem per creativitat i persona creativa.
 • Identificar àmbits en els quals desenvolupem amb més facilitat la creativitat.
 • Guanyar autoconfiança en el nostre potencial creatiu.
 • Identificar els nostres propis frens que ens limiten la creativitat.
 • Conèixer hàbits per a ser més creatius i implementar un pla personal per a incorporar-los.
 • Conèixer els passos per a generar una idea.
 • Conèixer les fases del procés creatiu.
 • Definir reptes creatius, pas previ al procés d'ideació.
 • Recollir i organitzar la informació a partir d'un repte plantejat.
 • Conèixer eines visuals per a organitzar la informació i facilitar la ideació i associació d'idees.
 • Utilitzar tècniques d'ideació, individuals o dinamitzadores de grup.
 • Conèixer eines de pensament lateral.
 • Conèixer la metodologia de design thinking i identificar-ne les característiques principals i fases.
 • Utilitzar tècniques de selecció i desenvolupament d'idees.
 • Presentar idees i projectes d'innovació.

Perfils

Aquest curs es dirigeix als perfils professionals als quals va dirigit tant el màster de Direcció i gestió de la innovació, com els postgraus i el curs d'especialització relacionats.

 • Directors generals i gerents d'empresa i entitats públiques.
 • Persones interessades a saber com s'ha de dirigir una organització en l'era de la societat del coneixement.
 • Responsables d'organització i producció.
 • Responsables de qualitat.
 • Responsables d'innovació.
 • Consultors i assessors d'empresa i entitats públiques.
 • Tècnics d'organització.
 • Persones interessades a saber com poden desenvolupar el potencial creatiu.
 • Directius d'empreses amb necessitat d'innovar.
 • Responsables de recursos humans.
 • Tècnics de disseny.
 • Tècnics de gestió.
 • Persones interessades en la gestió de qualitat i la millora de les organitzacions.
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa o entitat pública.
 • Directius i tècnics de qualsevol departament.

Competències

En acabar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver adquirit les competències específiques següents:

 • Capacitat per a desenvolupar capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a desenvolupar la mirada crítica, replantejar-se els supòsits preestablerts i generar reptes d'innovació.
 • Capacitat per a identificar insights i necessitats no cobertes i definir reptes d'ideació.
 • Capacitat per a sortir de la zona de confort, mantenir una actitud oberta que permeti trobar informació i elements d'inspiració per a estimular la creativitat.
 • Capacitat per a fomentar la creativitat en l'entorn de treball o en l'equip.
 • Capacitat per a hibridar conceptes i fer analogies d'altres models de negoci per a millorar la innovació de l'empresa.
 • Capacitat per a pensar lateralment, mitjançant estímuls que permetin canviar patrons de pensament habituals.
 • Capacitat per a conèixer i manejar tècniques d'ideació, selecció i desenvolupament d'idees.
 • Capacitat per a exposar una idea, argumentar a quines necessitats respon i quins són les seves principals aportacions.

A qui es dirigeix

Aquest curs va dirigit als perfils següents:

 • Directors generals i gerents d'empresa i entitats públiques.
 • Persones interessades a saber com s'ha de dirigir una organització en l'era de la societat del coneixement.
 • Responsables d'organització i producció.
 • Responsables de qualitat.
 • Responsables d'innovació.
 • Consultors i assessors d'empresa i entitats públiques.
 • Tècnics d'organització.
 • Persones interessades a saber com poden desenvolupar el potencial creatiu.
 • Directius d'empreses amb necessitat d'innovar.
 • Responsables de recursos humans.
 • Tècnics de disseny.
 • Tècnics de gestió.
 • Persones interessades en la gestió de qualitat i la millora de les organitzacions.
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa o entitat pública.
 • Directius i tècnics de qualsevol departament.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessions informatives Estudis28 de febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació