Accès obert Vols més informació?

Curs de Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció

El curs està estructurat en sis mòduls:

Mòdul 1. Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
En primer lloc, aquesta assignatura presenta els fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball, analitza la problemàtica i la importància de la seguretat i la salut laboral en el treball i introdueix els conceptes fonamentals d'aquesta matèria.

Mòdul 2, 3 i 4. Normativa sobre la prevenció de riscos laborals
Seguidament, s'analitza la normativa sobre la prevenció de riscos laborals que s'aplica a Espanya i s'observa la manera com les organitzacions internacionals (l'Organització Internacional del Treball i la Unió Europea) han influït en el dret a la seguretat establert amb l'aprovació de la Llei de prevenció de riscos laborals i, al seu torn, en la normativa reglamentària de desenvolupament. Per això, aquest bloc es complementa amb una anàlisi de l'esmentada Llei i dels reglaments que han sorgit amb posterioritat a la seva promulgació.

Mòdul 5. Organització de la prevenció a Espanya
El bloc següent es dedica a l'organització de la prevenció a Espanya. S'exposen els organismes existents en l'àmbit nacional i es fa referència als organismes competents en la matèria de la Generalitat de Catalunya, com a exemple d'organització en l'àmbit d'una comunitat autònoma.

Mòdul 6. Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals
Finalment, sense oblidar que la prevenció de riscos laborals implica una protecció especial dels treballadors, s'analitzen les responsabilitats existents en aquest camp, responsabilitats que poden ser administratives (laborals i de seguretat social), penals i civils.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.