Accés obert Vols més informació?

Curs de Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció

Objectius
Els objectius que ha d'aconseguir l'estudiant amb aquest curs són:
 • Ser capaços d'identificar les condicions de treball i de distingir entre prevenció i protecció.
 • Saber quins són els danys derivats del treball i conèixer l'abast de la problemàtica dels danys derivats del treball a la nostra societat.
 • Saber què és un perill i què és un risc, i quines diferències presenten.
 • Adquirir un coneixement mínim de la normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals i identificar els drets i les obligacions que s'originen de la normativa.
 • Interpretar correctament les diferents obligacions establertes per la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Detectar totes les necessitats de l'empresa per complir amb el que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Descobrir com s'ha de planificar la prevenció dins de l'empresa, identificar els diferents agents implicats i el paper a desenvolupar per a cadascun d'aquests.
 • Comprendre el significat i l'abast d'un pla de prevenció i els mecanismes per a la seva implementació en una organització.
 • Conèixer les diferents modalitats de gestió i organització preventiva configurades normativament.
 • Conèixer els organismes internacionals que influeixen en la prevenció de riscos laborals a les empreses.
 • Identificar els organismes nacionals amb competència en la matèria i aprofundir en el rol que juguen dins del sistema preventiu espanyol.
 • Detectar les possibles responsabilitats de l'empresari en cas d'incompliment de l'obligació de seguretat i salut en el treball i l'organització.
Perfils
Professionals o persones que es volen introduir al món de la prevenció de riscos laborals des d'una perspectiva legal i jurídica.
Competències

Les competències específiques d'aquest curs són:

 • capacitat d'integrar coneixements i formular judicis,
 • capacitat d'anàlisi dels canvis normatius per poder proposar accions adequades,
 • aplicar coneixements i resoldre problemes jurídics en l'àmbit preventiu, i
 • comunicar correctament, especialment per escrit, en matèria preventiva.

La principal competència transversal que treballa el curs és la capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar correctament la informació.

A qui es dirigeix
Professionals que es volen introduir al món de la prevenció de riscos laborals des d'una perspectiva legal i jurídica.
Sortides professionals
Prevenció i riscos laborals, i departaments de recursos humans

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.