Accès obert Vols més informació?

Curs d'Anàlisi de la informació financera

El curs es compon de dos reptes:

Repte 1. Diagnosi economicofinancera individual i comparativa sectorial

Per poder prendre decisions encertades, cal conèixer a fons el negoci actual i futur. I, en aquest sentit, l'anàlisi economicofinancera és una metodologia que permet avaluar la situació actual i, alhora, ofereix una diagnosi financera de l'empresa i proposa mesures correctores. Atès que l'evolució de l'economia en general no afecta d'igual manera tots els sectors, les conclusions obtingudes individualment de l'empresa s'han de complementar amb dades sectorials i, en particular, amb les societats que són competència directa per veure la posició de la societat en relació amb el seu entorn competitiu i millorar la diagnosi final.

Repte 2. Posem llum a la consolidació dels estats financers?

En l'actual entorn econòmic, sovint ens trobem amb empreses que participen en capital d'altres societats (dependents) on exerceixen un control efectiu. L'empresa dominant, pel fet de participar en el capital d'una altra societat, adquireix una sèrie de drets i obligacions amb incidència en el seu patrimoni, situació financera i resultats. En aquests casos, perd significat fer una diagnosi economicofinancera a partir dels comptes individuals perquè no donen una visió real de les activitats de l'empresa dominant, ni tampoc permet realitzar una planificació financera precisa.

Per tant, cal conèixer de forma general la tècnica de la consolidació i les seves peculiaritats per ser capaç d'interpretar de forma adequada els estats financers d'un grup d'empreses.

Recursos aprenentatge
L'enfocament d'aquest curs és eminentment pràctic. Els estudiants donaran resposta a tot un seguit de situacions que els situarà en un context professionalitzador en què hauran de donar una solució a partir d'una sèrie de recursos escollits específicament per facilitar aquest procés.
Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.