Accès obert Vols més informació?

Curs d'Anàlisi de la informació financera

Objectius
En aquest sentit, la finalitat és transmetre als estudiants la capacitat de resoldre problemes en la funció de «Direcció Financera» en diferents contextos, enfocant la situació i orientant la presa de decisions a les necessitats de l'organització i a l'assoliment de resultats eficients.
Perfils
Curs complementari a l'oferta de l'MU de Direcció Financera per a aquelles persones que, per les circumstàncies que sigui (falta de requisits, etc.), només vulguin cursar una assignatura de l'MU.
Competències

Les competències transversals i específiques amb major vinculació a l'assignatura són les següents:

  • CT1. Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
  • CE1. Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de responsabilitat social.
  • CE5. Interactuar i influir en els diferents grups d'interès amb la finalitat d'obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l'àmbit de les finances.
A qui es dirigeix
Curs complementari a l'oferta de l'MU de Direcció Financera per a aquelles persones que, per les circumstàncies que sigui (falta de requisits, etc.), només vulguin cursar una assignatura de l'MU.
Sortides professionals
El diagnòstic economicofinancer ha de servir per analitzar i optimitzar la gestió empresarial, comparar l'empresa amb empreses competidores, veure l'evolució de la companyia al llarg del temps i poder implementar accions correctores en cas que els resultats es desviïn dels objectius proposats inicialment o es detectin desequilibris que afectin el seu funcionament normal.

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.