Accés obert Vols més informació?

Curs de Programació de videojocs 2D

El curs de Programació de videojocs 2D és de 6 crèdits ECTS i té una durada d'un semestre.

Fitxa de l'assignatura

El temari del curs es divideix en quatre blocs temàtics o mòduls:

Mòdul 1. Introducció

Introducció als videojocs.
Publicació d'un videojoc.
Plataformes i arquitectures per a videojocs.
Disseny de videojocs.

Mòdul 2. Un joc d'aventures

Què és un motor de jocs?
Coneixent Unity.
Scripting en Unity.
Projecte: un joc d'aventures.

Mòdul 3. Un joc de plataforma

Sprites.
Física 2D.
Build en Android.
Entrada per a mòbil.
Projecte: un joc de plataformes.

Mòdul 4. Un joc d'artilleria

Utilització dels subprocessos.
Sistemes de partícules.
Les animacions.
Layers i tags.
Projecte: un joc d'estratègia d'artilleria.

 

Recursos per a l'aprenentatge

El material didàctic del curs està compost per diferents mòduls didàctics en format digital (PDF) i web, que serveixen principalment com a guies de treball per a dur a terme els diferents projectes en cada assignatura. Sempre que escaigui, es referenciarà l'estudiant amb la documentació oficial en línia d'Unity (API, tutorials, etc.).

Per a les activitats s'utilitza la versió personal d'Unity.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
maig 2023

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.