Accés obert Vols més informació?

Curs de Tècniques de neuroimatge

Objectius
L'objectiu general d'aquest curs és proporcionar coneixements de com es realitza la planificació, el disseny experimental, l'adquisició i el postprocés dels estudis de neuroimatge en les seves diverses modalitats.
Competències

Competències bàsiques i generals

Competències transversals

Competències específiques

 

Competències bàsiques i generals

 • Comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Aprendre de manera continuada, autodirigida i autònoma.
 • Escollir la millor alternativa per actuar, seguint un procés sistemàtic i fent-se responsable de l'abast i les conseqüències de les decisions.
 • Dissenyar i gestionar projectes (professionals i de recerca): preparar, dirigir, monitoritzar i avaluar un treball complex de manera eficaç, desenvolupant una idea fins a concretar-la en un treball rellevant.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment en els camps relacionats amb la neuropsicologia i les neurociències: utilitzar l'aprenentatge de manera estratègica i flexible, a partir del reconeixement del propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 • Aplicar els coneixements de manera ètica: pensar i actuar segons principis de caràcter universal que es basen en el valor de la persona i s'orienten al seu ple desenvolupament.

 

Competències transversals

 • Gestionar informació interpretant textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
 • Comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

 • Dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigurositat i precisió i amb un nivell de complexitat adaptat als diferents destinataris possibles.
 • Comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades que permeti definir un pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Conèixer les especialitats de la neuropsicologia i dominar habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
A qui es dirigeix

Aquest curs es dirigeix principalment als perfils següents:

 • Professionals relacionats amb el camp de les ciències de la salut (psicòlegs, neuropsicòlegs, metges, radiòlegs, biòlegs).
 • Professionals relacionats amb el camp de l'enginyeria (físics, informàtics).
 • Tots els professionals relacionats amb la neurociència.
Sortides professionals

Aquest curs proporciona coneixement que pot ser aplicat, des del teu rol principal, a:

 • Empreses dedicades a la comercialització d'eines relacionades amb l'ús terapèutic de les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva o de neuroimatge.
 • Laboratoris i grups de recerca integrats per equips multidisciplinaris.
 • Entorns clínics.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.