Accès obert Vols més informació?

Curs de Recerca en Aparell Digestiu. Treball Final de Màster

Per obtenir aquest curs, l'estudiant ha de superar 8 crèdits ECTS repartits en 2 assignatures.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura. Cada crèdit ECTS equival, aproximadament, a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

Aquest curs s'imparteix en un únic semestre acadèmic (de març a juliol) i consta de 2 assignatures obligatòries.

Per a l'assignatura Projecte estudi de recerca. Treball final de màster, el procés d'aprenentatge es basa en el model d'avaluació contínua (AC), és a dir, no es fan proves finals presencials. La nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura.

Per a l'assignatura Realització estudi de recerca. Treball final de màster, el procés d'aprenentatge també es basa en el model d'avaluació contínua (AC), però consta, a més a més, de la presentació i la defensa en línia asíncrona del treball final de màster, que és avaluat per una comissió avaluadora externa. 

El tutor del treball final de màster fa l'AC basant-se en la consecució de les competències que s'han proposat al començament de la formació i en els resultats d'aprenentatge. Aquestes valoracions permeten a l'estudiant anar optimitzant l'esforç de manera progressiva mitjançant la retroalimentació que rep. 

Una comissió avaluadora externa, formada pel professor responsable de l'assignatura i dos revisors externs, valora la memòria final que lliura l'estudiant i la presentació i la defensa que fa del treball final de màster. 

La nota final de l'assignatura és la mitjana entre la nota de l'AC i la nota de la defensa del treball final de màster.

Assignatura Projecte estudi de recerca. Treball final de màster (4 ECTS)

  • Identificació de la pregunta de recerca.
  • Elaboració d'hipòtesis avaluables.
  • Definició d'objectius.
  • Identificació de la metodologia necessària per al testatge de les hipòtesis plantejades.

Assignatura Realització estudi de recerca. Treball final de màster (4 ECTS)

  • Realització del projecte de recerca.
  • Defensa en línia asíncrona del treball final de màster.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

logo_digestologia


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació