Accés obert Vols més informació?

Curs de Recerca en Aparell Digestiu. Treball Final de Màster

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és l'adquisició dels coneixements necessaris per poder fer un estudi de recerca en l'àmbit de l'aparell digestiu: des del plantejament d'una pregunta de recerca adequada fins a l'anàlisi dels resultats i la presentació de les conclusions de la recerca.

Competències

Competències bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, en un context de recerca.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de manera creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut i, valorant críticament les fonts d'informació que s'han fet servir, preservar la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Adquirir capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.

Competències específiques:

 • Fer cerques bibliogràfiques efectives en bases de dades científiques.
 • Analitzar críticament la informació disponible en fonts d'informació diferents.
 • Gestionar i resumir la informació científica més rellevant de manera adequada.
 • Proposar un projecte de recerca en l'àmbit de la patologia de l'aparell digestiu sobre la base dels resultats d'una recerca i d'una revisió bibliogràfica.
 • Formular hipòtesis de recerca sobre problemes específics de l'àmbit.
 • Descriure els objectius generals i específics d'un projecte de recerca en la patologia de l'aparell digestiu.
 • Utilitzar la metodologia (quantitativa o qualitativa) més apropiada a cada pregunta de recerca.
 • Dissenyar un projecte de recerca responsable i innovador tenint-ne en compte totes les etapes clau i planificar-ne la realització.
 • Desenvolupar completament un projecte de recerca en l'àmbit de la patologia digestiva.
 • Fer una anàlisi crítica dels resultats.
 • Defensar públicament els resultats i les conclusions del projecte de recerca.
A qui es dirigeix

Llicenciats en medicina, preferiblement:

 • Residents MIR en període de formació en aparell digestiu.
 • Especialistes en aparell digestiu.
 • Especialistes en cirurgia digestiva.
 • Especialistes en medicina familiar i comunitària.
 • També pot ser interessant per a altres professionals de la salut afins (infermeria de l'aparell digestiu principalment).
Sortides professionals

Oferta orientada a graduats en medicina i cirurgia, preferiblement residents d'aparell digestiu de primer i segon any. Pot ser interessant per a digestòlegs post-MIR, cirurgians digestius o metges de família amb una dedicació particular a la patologia digestiva.

Ofereix una formació homogènia, impartida per professionals de prestigi reconegut en l'àmbit nacional i internacional en l'abordatge diagnòstic i el tractament de les grans síndromes digestives. Es proporciona una informació útil basada en l'orientació per problemes, que permet tenir criteris d'actuació clars en àmbits com els següents:

 • L'actuació immediata en els serveis d'urgència.
 • El maneig del pacient a la planta d'hospitalització.
 • El control i el seguiment ambulatoris.
 • Recerca en patologia digestiva.

Propera matrícula:
novembre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.