Accès obert Vols més informació?

Curs de Malalties Funcionals, Tumors Intestinals i Endoscòpia Bàsica

Per a obtenir aquest curs l'estudiant haurà de superar 9 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatje està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzarán proves finals presencials en cap de les assignatures.

Aquest curs es cursa en un únic semestre acadèmic (de març a juliol), i consta de 2 assignatures obligatòries.

 

Assignatura

Crèdits ECTS

Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l'intestí i del còlon 

 • Dispèpsia funcional, dolor abdominal funcional i vòmit psicogen.
 • Trastorns de la motilitat gastrointestinal: gastroparèsia, pseudoobstrucció
 • Síndrome de l'intestí irritable. Criteris de Roma III i IV
 • Microbiota, dismotilitat i inflamació
 • Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia eòlica, Ogilvie
 • Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele
 • Tumors d'intestí prim: Limfoma, adenocarcinoma, GIST i tumors neuroendocrins
 • Càncer colorectal (maneig multidisciplinari i consultes d'alt risc de càncer de còlon)
 • Pòlips i síndromes de poliposi
5

Endoscòpia digestiva. Generalitats

 • Aspectes generals
 • Endoscopia digestiva bàsica: indicacions, tipus lesions, seguretat
 • Endoscopia digestiva avançada: indicacions, tipus lesions, seguretat
4

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
novembre 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.