Accès obert Vols més informació?

Maneig de les Grans Síndromes Digestives

Curs

Per a obtenir aquest curs l'estudiant haurà de superar 7 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatje està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzarán proves finals presencials en cap de les assignatures.

Aquesta especialització es cursa en un únic semestre acadèmic (d'octubre a febrer), i consta de 2 assignatures obligatòries.

 

Assignatura

Crèdits ECTS

Abordatge diagnòstic i terapèutic de les grans síndromes digestives I  

 • Icterícia: aproximació al pacient amb icterícia. Valoració de la gravetat. Colèstasi intrahepàtica i extrahepàtica, i altres causes d'icterícia.
 • Disfàgia: aproximació inicial al pacient amb disfàgia. Causes mecàniques i funcionals. Orientació diagnòstica i tractament.

 • Ascites: aproximació al pacient amb ascites. Diagnòstic diferencial i maneig de l'ascites cirròtica. Criteris d'ingrés hospitalari i valoració de la gravetat de la patologia associada.

 • Hemorràgia digestiva alta: valoració inicial de la gravetat i diagnòstic de l'hemorràgia digestiva alta varicosa i no varicosa. Trajectòries d'actuació a urgències, àrea d'hospitalització i maneig posthospitalització.

 • Hemorràgia digestiva baixa: valoració inicial i diagnòstic de l'hemorràgia baixa. Trajectòries d'actuació a urgències, àrea d'hospitalització i maneig posthospitalització.

 • Restrenyiment: aproximació al pacient amb restrenyiment. Mètodes de diagnòstic bàsic i maneig inicial. Identificació i valoració inicial de trastorns de motilitat.

4

Abordatge diagnòstic i terapèutic de les grans síndromes digestives II

 • Diarrea aguda: valoració inicial de la gravetat i la repercussió hemodinàmica de la diarrea. Mètodes de diagnòstic i tractament. Criteris d'ingrés hospitalari. Diagnòstic de l'hemorràgia digestiva alta varicosa.

 • Diarrea crònica: valoració inicial de la diarrea crònica. Criteris de gravetat i de derivació a urgències o a les unitats de malaltia inflamatòria intestinal. Diagnòstic diferencial de la diarrea orgànica o funcional. Causes de diarrea crònica i abordatge específic.

 • Oclusió intestinal: valoració inicial de l'oclusió intestinal. Criteris de gravetat, mètodes diagnòstics i diagnòstic diferencial. Indicació de tractament quirúrgic.

 • Dolor abdominal: causes intraabdominals i extraabdominals. Mètodes de diagnòstic. Valoració de la gravetat: valoració urgent o en règim ambulatori.

 • Alteració de la biologia hepàtica: com s'ha de fer una anamnesi correcta. Valoració dels marcadors sèrics. Utilització adequada de les tècniques d'imatge. Indicacions de la biòpsia hepàtica.

3

 

Pròxima matrícula:
juny 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Amb el suport de

logo_ciberehd

Juntament amb:

fundacio-academia
logo_digestologia


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació