Accès obert Vols més informació?

Curs de Càncer de coll uterí: prevenció i cribratge (UOC-ICO)

Per obtenir aquest curs l'estudiant ha de superar 1 crèdit ECTS.

El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura.

Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25-30 hores de dedicació de l'estudiant.

El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC), és a dir, no es realitzaran proves finals presencials en cap de les assignatures.

Els continguts que es treballaran en el curs de Càncer de Coll Uterí: prevenció i cribratge són els següents:

 

1. VPH i càncer de coll uterí.

 • VPH epidemiologia i càrrega de malaltia.
 • Història natural de el càncer de coll uterí.
   

2. Prevenció del Càncer.

 • Principis del cribratge.
 • Característiques i requeriments dels tests.
 • Característiques generals dels programes de cribratge.
   

3. Principals proves de cribratge de càncer de coll uterí.

 • Citologia: aspectes tècnics, rendiment i efectivitat / impacte.
 • Proves d'hrVPH: aspectes tècnics, rendiment i comparació amb la citologia.
 • Altres proves.
   

4. Ús de l'auto-presa.

 • Informació metaanàlisi.
 • Aspecte social, sanitari i clínic.
 • Descripció general dels programes d'implementació d'auto-presa.

 

5. Gestió programes de cribratge.

 • Opcions de triatge de VPH positives: citologia, Genotipificació, mARN, tinció dual i altres biomarcadors.
 • Proves visuals / imatge (colposcòpia, imatge digital).
 • Proves diagnòstiques (histologia).
 • Gestió: risk-based vs test-based (teoria / concepte).
 • Maneig clínic / Algorismes (opcions / visions).
 • Opcions de seguiment i tractament de les lesions precanceroses: escissió, ablació, "screen and treat", histerectomia ..
 • Seguiment postractament inclòs vacunació.
   

6. Impacte de la vacunació VPH en el cribratge.

 • Necessitat de genotipat. Adenocarcinoma.
 • Cribratge de les dones vacunades.
   

7. Cribratge i poblacions especials.

 • VIH, immunodeprimits.
   

8. Implementació de programes de cribratge.

 • Monitorització i control de qualitat.
 • Formació dels professionals.
 • Avaluació del programa.
 • Sistemes d'informació.
 • Disseminació.
 • Comunicació de resultats.
Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:
 

 • Màster propi: dos anys
 • Diploma de postgrau: un any
 • Especialització: un semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Logotip-Salut-ICO


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació