Accès obert Vols més informació?

Curs d'Apoderament i salut participativa en un món digital

Objectius

Al final d'aquest curs s'espera que l'estudiant sigui capaç de reconèixer els principis bàsics del procés d'empoderament de persones i organitzacions en l'àmbit específic de la salut, a més d'identificar el rol del professional en l'àmbit de la promoció de l'empoderament i el foment de la participació del ciutadà en la cura de la seva salut, i també les tècniques més adequades per aconseguir-ho.

Perfils

Professionals i estudiants de l'àmbit sanitari i assistencial.

Competències

Competències bàsiques

  • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi corresponent. 
  • Saber comunicar les conclusions —i els coneixements i les raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
  • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera en gran part autodirigida o autònoma. 

Competències generals 

  • Generar idees noves amb el propòsit de donar una resposta a les necessitats i les demandes que es plantegen en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
  • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut digital.

Competències transversals

  • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari.
  • Adoptar i promoure, els membres d'una organització, actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
  • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.
A qui es dirigeix

A professionals de l'àmbit sanitari i a estudiants de disciplines sanitàries.

Sortides professionals

Capacita professionals de l'àmbit sanitari a ajudar en l'empoderament del sector, tant dels altres professionals com dels pacients.

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

20% dte. per matrícula anticipada fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.