Accès obert Vols més informació?

Homologació títols oficials UOC

La UOC és una universitat catalana plenament homologada. Està avaluada constantment per l'AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema d'ensenyament superior català. L'AQU és membre de ple dret de l'ENQA, l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que faculten als seus posseïdors per gaudir dels drets que , en cada cas, els atorgui la legislació espanyola vigent.

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país. A continuació trobareu els enllaços als ministeris d'educació de diferents països. En cas que estigueu interessats en d'altres, podeu consultar al ministeri del país en concret.

El tràmit de convalidació de títols universitaris estrangers a l'Argentina es fa al Ministeri d'Educació. Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:

El tràmit de convalidació es realitza al Ministerio de Educación Nacional. Es pot consultar més informació al següent enllaç:

El tràmit de reconeixement es realitza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

La UOC està inclosa en el llistat del registre automàtic d'universitats, per tant el tràmit es farà per la modalitat Listado. La SENESCYT reconeix oficialment els títols de la UOC facilitant el procés d'homologació.

Segons el reglament de la SENESCYT, de moment queden exclosos de la llista per a l'homologació automàtica els graus de Tecnologia de Telecomunicacions i Logopèdia i els programes de màster de Bioinformàtica i bioestadística, Enginyeria de Telecomunicacions, Neuropsicologia, Nutrició i salut, Psicologia General Sanitària, Psicologia infantil i juvenil, i Psicologia General Sanitària.

Es pot consultar més informació a l'enllaç següent: 

La modificació de l'acord 286 de la Llei d'educació superior a Mèxic permet revalidar davant la Secretaria d'Educació Pública (SEP) les titulacions oficials espanyoles en qualsevol modalitat. Això és aplicable a totes les àrees de coneixement amb excepció de les titulacions de professions l'exercici de les quals és regulat, com ara les titulacions de Ciències de la Salut, Dret i Ciències Polítiques, el procediment de revalidació de les quals serà diferent.

Es pot consultar més informació en els enllaços següents:

El tràmit de reconeixement es duu a terme a la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU).

Es pot consultar més informació a l'enllaç següent:

 

El tràmit de revalidació i reconeixement es pot fer mitjançant un reconeixement al Ministeri de Relacions Exteriors de Xile. Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:

Oferta formativa


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte. en graus i màsters universitaris, i 20% de dte en formació de postgrau fins al 18 de desembre.

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Per què la UOC?

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE