Accès obert Vols més informació?

Grau de Turisme

L'objectiu del grau de Turisme en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és preparar professionals amb una formació versàtil, amb capacitat per a ocupar funcions de responsabilitat i gestió en qualsevol empresa, organització o institució, pública o privada, relacionada amb el sector turístic, i també, per a emprendre un negoci propi.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Turisme

Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau de Turisme.

 

Aquest programa proporciona una formació d'alt nivell i rigor, plantejada en contextos reals per als diferent àmbits de l'activitat turística, i dóna respostes als reptes del nou model de turisme del segle XXI amb dos eixos bàsics: la innovació i la sostenibilitat.

El grau de Turisme és una titulació oficial de caràcter generalista i multidisciplinari, molt vinculada amb la pràctica professional. L'estudiant adquireix competències para a desenvolupar la seva activitat tant des del punt de vista territorial, com des de l'àmbit empresarial. El programa comprèn des de la gestió de la intermediació, els allotjaments i la restauració, fins a la planificació de les destinacions turístiques.

El grau de Turisme de la UOC està acreditat amb la Certificació UNWTO.TedQual atorgada per l'Organització Mundial de Turisme (OMT/UNWTO), agència especialitzada de les Nacions Unides. La UOC és la primera universitat en línia del món amb aquesta certificació internacional.

El pla d'estudis també inclou continguts transversals, que capaciten l'estudiant per a administrar i treure el màxim rendiment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), gestionar el temps de manera òptima, i comunicar-se en llengua materna i en anglès.

El graduat en Turisme de la UOC és un professional innovador, compromès amb el desenvolupament sostenible i la qualitat dels serveis, capaç de dissenyar nous productes basats en la personalització, la flexibilitat i les noves experiències.

La UOC ofereix també la doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau de Turisme
Titulació oficial

El grau de Turisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert


Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Amb la certificació de:

logo-tedqual

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota a l'octubre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació