Accés obert Vols més informació?

Grau de Turisme

Estudia el grau de Turisme online i dirigeix la teva carrera professional cap a la indústria turística i arriba a noves metes. La UOC et prepara per donar una resposta als reptes del nou model de turisme sostenible en sintonia amb els reptes que el planeta haurà d'afrontar durant el segle XXI.

La titulació fa una aposta ferma per la incorporació dels principis de la gestió responsable i per l'assoliment dels reptes establerts en l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Turisme

Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau de Turisme.

Per què estudiar el grau de Turisme a la UOC?

Estudiant el grau de Turisme adquiriràs les competències que t'ajudaran a:

 • Ocupar llocs de responsabilitat o per crear el teu propi negoci.
 • Liderar processos de canvi i resoldre els desafiaments de sostenibilitat als que s'enfrenta qualsevol empresa i institució del sector.
 • Obtenir coneixement profund de la indústria turística a totes les seves dimensions: social, cultural, legal, política i econòmica. 
 • Reconèixer el funcionament de les destinacions turístiques, el seu potencial de desenvolupament i els impactes que produeixen.
 • Generar coneixement per a la gestió d¿organitzacions, espais i destinacions turístiques a partir de l'aplicació de la tecnologia i el tractament de dades.
 • Gestionar una organització turística d¿una manera eficient i sostenible.
 • Dissenyar i planificar eficientment estratègies de desenvolupament i sostenibilitat en els espais i destinacions turístiques.
 • Adquirir experiència a les noves formes de treball, cultura digital i treure el màxim rendimient a les noves tecnologies.
 • Entendre el turisme des de la perspectiva ètica i responsable.
 • Aprendre llengües estrangeres requerides en el desenvolupament de tasques profesionals en turisme.
 • Treballar de manera col·laborativa i en equip per resoldre problemes i implementar millores en les organitzacions de turisme

 

Titulació oficial

El grau de Turisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la certificació de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.