Accés obert Vols més informació?

Grau de Turisme

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, i finalment, formació, recerca i consultoria.
 • Adquirir coneixements sobre les claus per a l'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata en entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar les tipologies de destinacions, el seu potencial i les possibles formes de gestió, i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació en el sector, com també la gestió sostenible (econòmica, social i ambiental).
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa, organització i territori turístic, ja sigui de titularitat pública o privada.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat per a comunicar correctament, de forma oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Perfils

Aquest grau s'adreça a estudiants que vulguin exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp del turisme: persones creatives i emprenedores, amb una actitud participativa, responsable i dialogant, capaces d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals.

El pla d'estudis prepara professionals capaços de donar resposta als nous reptes i models de turisme: des del turisme sostenible amb destinacions basades en l'estudi i el gaudi de la naturalesa, fins a models de turisme alternatius com l'urbà o l'esportiu, etc.

El grau de Turisme de la UOC s'estructura a l'entorn de dues línies bàsiques: la de gestió d'empreses i organitzacions turístiques, i la de planificació territorial turística.

 

 

Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament , per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC ) en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per a avaluar les tipologies de les destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar una organització pública, privada o mixta, d'una manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per a dissenyar i planificar d'una manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques, d'acord amb els principis de sostenibilitat, desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
 • Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la certificació de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.