Accés obert Vols més informació?

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els subconjunts següents:

  • 72 crèdits ECTS de formació bàsica
  • 126 crèdits ECTS obligatoris
  • 30 crèdits ECTS optatius
  • 6 crèdits de Pràctiques externes
  • 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)

Llengües A, B i C

  • La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o espanyol).
  • La Llengua B és l'anglès. En acabar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
  • La Llengua C és la llengua de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En acabar els estudis la dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals. L'estudiant pot triar com a Llengua C el francès o l'alemany.

En el moment de matricular-se per primera vegada, l'estudiant ha de triar la Llengua A i la Llengua C.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 72
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (72 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)

S'han de triar entre les assignatures següents

Crèdits

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30

Llengua A I

6

Llengua B I

6

Llengua C I

6

Competències TIC

6
Introducció a la lingüística aplicada a la traducció B-A 6
   
Semestre 2 30

Llengua A II

6
Llengua B II 6

Llengua C II

6
Traducció de textos divulgatius B-A 6

Llengua, cultura i societat A

6
   
Semestre 3 30

Llengua A III

6

Llengua B III

6

Llengua C III

6

Llengua i tecnologies

6

Publicitat i traducció B-A

6
   
Semestre 4 30

Llengua A IV

6

Llengua C IV

6

Traducció audiovisual B-A

6
Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B) 6

Traducció, literatura i cultura A

6
   
Semestre 5 30
Interpretació i comunicació interlingüística B-A I 6
Anàlisi textual i traducció de la Llengua C 6

Terminologia

6
Traducció literària B-A 6

Optativa I

6
   
Semestre 6 30

Traducció C-A I

6
Interpretació i comunicació intralingüística B-A II 6

Lingüística contrastiva B-A

6
Traducció jurídica i econòmica B-A I 6

Optativa II

6
   
Semestre 7 30

Traducció inversa A-B

6
Traducció C-A II 6
Traducció de textos científics i tècnics B-A I 6
Correcció de textos i assessorament lingüístic A 6

Optativa III

6
   
Semestre 8 30
Pràctiques externes 6
Competències professionals 6

Optativa IV

6

Optativa V

6

Treball final de grau

6

 

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels següents àmbits establerts: traducció humanisticoliterària, traducció cientificotècnica, traducció juridicoeconòmica, traducció audiovisual, interpretació, ensenyament de llengües, tecnologies del llenguatge, correcció i assessorament, lingüística. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un docent especialitzat, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit; és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una síntesi dels principals aspectes del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.
La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment del procés d'elaboració (30%), el treball final lliurat (50%) i la defensa del treball (20%).

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent de l'assignatura.

Pràctiques externes

 

Tipologia de l'assignatura

         
          Obligatòria

Durada

L'assignatura té 6 ECTS, i per tant, el temps de dedicació és de 150 hores, que es concreten en:

  • 25 hores de docència per completar les PAC i la memòria de pràctiques
  • 125 hores de pràctiques
Modalitats

L'estudiant pot fer les pràctiques presencialment, semipresencialment o  virtualment en empreses o institucions. També hi ha l'opció de fer-les virtualment a través de l'Agència Virtual de Traducció (AVT).

Requisits

El requisit per cursar l'assignatura és haver superat 120 ECTS del pla d'estudis.

Acompanyament  

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment personalitzat, amb un professional que realitza les funcions de tutoria des del centre de pràctiques i un docent que exerceix la tutoria acadèmica, per tal d'assegurar que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

La durada mínima del grau és de vuit semestres, amb una càrrega màxima de 30 crèdits ECTS cadascun. No obstant això, l'estudiant es pot acollir a la flexibilitat de la UOC per a cursar en cada semestre el nombre d'assignatures que s'ajusti a la seva disponibilitat de temps o a la seva planificació personal.

Recursos per l'aprenentatge

El professorat de la titulació dissenya les assignatures en relació directa amb els recursos d'aprenentatge més adequats per a seguir-les. Aquests recursos poden ser materials elaborats per la UOC, per la UVic-UCC, llibres d'altres editorials, articles, programari, casos pràctics, eines textuals o multimèdia, accessos directes a continguts de subscripció de la biblioteca de les universitats organitzadores, etc. Així doncs, els recursos d'aprenentatge poden ser molt variats i es trien d'acord amb les necessitats docents de cada assignatura.

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

10% de descompte per matrícula anticipada si et matricules a partir del 26 d'octubre.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió de resolució de dubtes online

Sessió online: 26 de gener, 17.00 h


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.