Accés obert Vols més informació?

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Objectius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per a fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una formació lingüística molt sòlida, s'hi uneix l'adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix l'exercici rigorós de la professió.

Perfils

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es dirigeix a persones que vulguin dominar tres llengües i adquirir les capacitats teòriques, pràctiques i tecnològiques per a aplicar aquest coneixement en múltiples àmbits professionals:

 • El món de la traducció en empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, així com en règim autònom o freelance.
 • El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç en els serveis públics, davant els tribunals, en l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.
 • La docència de llengües autòctones i estrangeres.
 • La correcció i revisió de textos, i el treball editorial.
 • L'àmbit del doblatge i la subtitulació en els mitjans de comunicació i entreteniment.
 • La gestió, l'assessorament i la planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.
 • El desenvolupament de recursos i tecnologies lingüístiques per a la traducció.

Aquests estudis també es dirigeixen a aquelles persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i escullin el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua Estrangera (Anglès), etc.

 

Reconeixements i habilitacions

Cursant el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC / UVic-UCC) s'obtenen els reconeixements i les habilitacions següents d'acord amb les condicions que s'indiquen a continuació.

 • Habilitació per a la traducció jurada anglès-català.
 • Habilitació per a la interpretació jurada anglès-català.
 • Certificat de nivell superior de català (C2).
 • Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC).

 

+ Consulta els reconeixements

Competències
 • Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Dominar la Llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Dominar la Llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.
 • Identificar els contextos d'inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge a activitats professionals específiques.
 • Saber traduir textos especialitzats.
 • Dominar les tècniques i tenir les destreses i les capacitats necessàries per a fer interpretacions.
 • Tenir capacitat per a assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.
 • Saber analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Saber documentar-se i buscar, seleccionar i gestionar la informació.

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

10% de descompte per matrícula anticipada si et matricules a partir del 26 d'octubre.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.