Accès obert Vols més informació?

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Grau

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

Els reconeixements CFGS estan en procés d'actualització.

Aquesta informació és orientativa, ja que alguns reconeixements de CFGS estan en tràmit de validació per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el tutor

 

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels Graus de la UOC. Podeu saber si el vostre cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre de crèdits que podeu arribar a convalidar per mitjà de les taules següents.

Podreu optar a convalidacions del Grau de Tecnologies de Telecomunicació de la UOC els titulats en:
 

 

 

CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Fonaments de programació 6
Pràctiques de programació 6
Sistemes operatius 6
Bases de dades 6
Telemàtica 6
Administració de xarxes i sistemes operatius 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Fonaments de computadors 6
Fonaments de programació 6
Administració de xarxes i sistemes operatius 6
Bases de dades 6
Sistemes d'Internet 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Administració i finances (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Administració i finances (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Agència de viatges (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Allotjament turístic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Allotjament turístic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animació 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments de programació 6
Interacció persona ordinador 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Animació turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Narrativa interactiva 6
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració, perfil professional d'animació audiovisual (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Fonaments de computadors 6
Física I 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Automoció (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física I 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Automoció (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física I 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Comerç internacional (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Comerç internacional (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6

 

Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès                                                        6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Fonaments de programació 6
Pràctiques de programació 6
Sistemes operatius 6
Bases de dades 6
Disseny i programació orientada a objectes 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12
Programació web 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Bases de dades 6
Fonaments de programació 6
Administració de xarxes i sistemes operatius 6
Fonaments de sistemes d'informació 6
Interacció persona ordinador 6
Pràctiques de programació 6
Pràctiques en empreses 12
Programació web 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny de bases de dades 6
Fonaments de programació 6
Administració de xarxes i sistemes operatius 6
Disseny de sistemes operatius 6
Interacció persona ordinador 6
Pràctiques en empreses 12
Disseny i programació orientada a objectius 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Sistemes operatius 6
Fonaments de programació 6
Circuits electrònics 6
Electrònica digital 6
Fonaments de computadors 6
Pràctiques de programació 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Fotografia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting enològic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió del transport (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica impresa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica interactiva (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

CFGS Il·luminació, captació i tractament de la imatge (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Indústries de procés químic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física per a multimèdia 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Circuits electrònics 6

 

CFGS Mantenimient aeromecànic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física I 6

 

CFGS Manteniment electrònic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 6
Fonaments de computadors 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Teoria de circuits 6

 

CFGS Manteniment equips industrials (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Màrqueting i publicitat (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Idioma modern I: Anglès 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Mecatrònica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Producció audiovisual, ràdio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 12

 

CFGS Química industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals, perfil professional de Multimèdia Interactiva (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Pràctiques en empresa 12
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Restauració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Secretariat (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Serveis al consumidor (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física I 6
Fonaments de computadors 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Electrònica digital 6
Fonaments de programació 6
Fonaments de computadors 6
Iniciativa emprenedora 6
Pràctiques de programació 6
Pràctiques en empreses 12
Telemàtica 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Electrònica digital 6
Fonaments de programació 6
Fonaments de computadors 6
Iniciativa emprenedora 6
Pràctiques de programació 6
Pràctiques en empreses 12
Telemàtica 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Sistemes electrònics i automatitzats (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física I 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Circuits electrònics 6

 

CFGS So (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques en empresa 12

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Obre la porta a la universitat


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris fins al 17 de desembre, i 20% de dte en formació de postgrau a partir del 20 de novembre.

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Com convalidar els teus estudis

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació