Accés obert Vols més informació?

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

La UOC ofereix el Grau d' Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació online, una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic que acredita l'estudiantat graduat com a Enginyer tècnic de telecomunicació perquè pugui exercir professionalment en aquest àmbit.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Si tens un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) consulta els reconeixements de crèdits del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.

El Grau proporciona una formació integral en competències professionals per a l'exercici de la professió d'Enginyer tècnic de telecomunicació. L'entorn d'aprenentatge d'aquest grau ofereix a l'estudiantat una gran varietat de recursos, incloent l'accés a recursos de laboratoris virtuals per treballar amb entorns de simulació, així com a laboratori a casa i laboratori remot en què treballar programari i maquinari.

L'estudiantat graduat en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és un professional capaç expert en el disseny, anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de components i processos en l'àmbit de les TIC. A part de la formació tecnològica, aquest programa també forma l'estudiantat en la gestió de projectes i organitzacions, i altres competències transversals.

L'estudiantat complementa la seva formació comuna obligatòria amb una especialització en un àmbit de tecnologia específica (Menció):
 

  • Sistemes de Telecomunicació
  • Sistenes Telemàtics
  • Sistemes Audiovisuals

 

És obligatori cursar una de les tres mencions. L' estudiantat haurà de cursar totes les assignatures de la menció triada (48 crèdits) i, un cop completats els estudis, aquesta menció quedarà recollida en el nom del títol. 


L'equip docent acompanya l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge a partir de la seva experiència acadèmica i professional.

El paper estratègic dels professionals STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics i la seva aplicació creixent en els diferents sectors de l'economia ha disparat la demanda de professionals de les telecomunicacions. Les tecnologies i serveis de telecomunicació s'han convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució.

En conseqüència, l'auge de noves aplicacions tecnològiques com les Smart Cities, IOT (Internet of Things), la Indústria 4.0, l'anàlisi de dades i Big Data o la Intel·ligència artificial generarà una demanda creixent dels professionals de les telecomunicacions en els propers anys.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau

 

 

Titulació oficial

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Publicacions i blogs


Tecnologia++

Proper accés:
octubre 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

Sessió informativa del grau

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.